Gå til sidens indhold

Østre Landsret

19 jun 2020

Østre Landsret

Opfølgning - Link til anonymiserede domme

Tortgodtgørelse på grund af deling af pornografiske videoer.

Nu er der links til anonymiseret udgave af dommene i ”Umbrella”-komplekset, som Østre Landsret har afsagt den 5. maj 2020. Ved ankedommene har landsretten forhøjet tortgodtgørelsesbeløbet til to unge, der ses på nogle delte videoer.
Sagerne handler om videoer med en 15-årig pige, der udsættes for handlinger af seksuel karakter, og en 15-årig dreng med seksuel aktivitet. Videofilerne er videresendt (delt) i stort tal på de sociale medier mv. Dette er strafbart efter straffeloven. 13 afgjorte ankesager i landsretten angår alene spørgsmålet om tortgodtgørelse til de to unge på videoerne fra dem, der har delt videoerne.
Blandt de 13 ankesager handler sagen med flest delinger om en persons deling af to videofiler 13 gange til i alt 13 personer samt besiddelse af filerne. Sagen med færrest delinger handler om deling af én videofil til én person samt besiddelse af filen. Efter en konkret vurdering af de enkelte omstændigheder har landsretten i hver sag fastsat tortgodtgørelse, som den, der har delt videoen, skal betale til pigen og drengen. I de gennemførte ankesager er det konkrete beløb blevet fastsat til 5.000 kr. til pigen og 1.000 kr. til drengen.

Yderligere oplysninger

Se også landsrettens domsresumé den 5. maj 2020 om ”Umbrella”-dommene. Her findes lidt flere oplysninger om sagerne.

Byretsdommene kan rekvireres hos byretterne i Lyngby, Roskilde, Helsingør og Odense.