Gå til sidens indhold

Østre Landsret

03 aug 2020

Østre Landsret

Dom i straffesager vedr. seksuelle forhold begået over for skoleelever

Østre Landsret har den 9. juli 2020 afsagt dom i to straffesager vedrørende seksuelle forhold begået over for skoleelever.

Østre Landsret har den 9. juli 2020 afsagt dom i to straffesager, hvori den pågældende var tiltalt for en række seksuelle forhold begået over for elever på den skole, hvor han var ansat som lærer.

Tiltalen angik blandt andet et tilfælde af voldtægt ved vaginalt samleje, et tilfælde af voldtægt ved analt samleje, flere tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser over for en dengang 13-årig elev. Tiltalen angik endvidere blufærdighedskrænkelser over for syv andre elever i alderen 13-16 år.

Ved byrettens dom i den ene sag var tiltalte i det væsentligste blevet fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Ved byrettens dom i den anden sag var tiltalte i det hele blevet frifundet.

Af landsrettens kendelse om skyldspørgsmålet fremgår:

Læs landsrettens anonymiserede kendelse her

Landsretten ændrede på denne baggrund byrettens domme og fastsatte straffen til fængsel i 2 år. Tiltalte blev endvidere i en periode på 5 år frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 1. afdeling under sagsnr. S-3662-19 og S-1536-20.