Gå til sidens indhold

Østre Landsret

09 feb 2021

Østre Landsret

SAS ikke forpligtet til at udbetale livsvarige pensionstillæg

SAS ikke forpligtet til at udbetale livsvarige pensionstillæg som påstået af foreningen Fonden Live

Østre Landsret har den 9. februar 2020 afsagt dom i et gruppesøgsmål, hvor foreningen Fonden Live havde påstået, at SAS skulle anerkende, at Fonden Lives medlemmer var berettigede til at modtage et pensionstillæg beregnet i henhold til overenskomster mv. mellem SAS og kabinepersonalets fagforening, Cabin Attendants Union. Fonden Live havde endvidere nedlagt betalingspåstande.

Fonden Live var grupperepræsentant i gruppesøgsmålet, der for landsretten omfattede 265 fratrådte kabinemedarbejdere.

Københavns Byret har afsagt dom i 1. instans.

Landsretten frifandt SAS, hvilket var en stadfæstelse af byrettens dom.

Læs anonymiseret dom her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 6. afdeling under sagsnummer B-3039-16.