Gå til sidens indhold

Østre Landsret

09 jun 2021

Østre Landsret

Straffelovens § 81 d fandt ikke anvendelse

Dom om, hvorvidt straffelovens § 81 d kan finde anvendelse på forhold begået i forbindelse med demonstrationer i relation til COVID-19

Landsretten afsagde den 19. maj 2021 første dom om spørgsmålet. Sagen blev omtalt på landsrettens hjemmeside den 26. maj 2021, hvor det også blev anført, at der i den kommende tid skulle behandles en række yderligere sager om samme problemstilling.

I dag har landsretten afsagt dom i endnu en af disse sager.

Sagen drejer sig om en på gerningstidspunktet 30-årig kvinde, der holdt tale under en demonstration den 9. januar 2021 arrangeret af ”Men in Black”-bevægelsen. Under talen udtalte hun bl.a.: ”Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?”. Demonstrationen udviklede sig til opløb, hvorunder der blev udøvet vold mod politiet.

Vedrørende skyldsspørgsmålet blev tiltalte frifundet for medvirken til grov vold mod politifolk, men i overensstemmelse med sin erkendelse for landsretten dømt for bl.a. deltagelse i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Hun blev idømt en straf på fængsel i 60 dage.

Landsretten fandt heller ikke i denne sag, at der skulle ske en fordobling af straffen efter straffelovens § 81 d.

Læs dommen her

Sagen har været behandlet af landsrettens 21. afdeling, sag S-879-21.