Gå til sidens indhold

Østre Landsret

13 apr 2022

Østre Landsret

To konkurrenter havde begge overtrådt markedsføringsloven

Østre Landsret har den 13. april 2022 afsagt dom vedrørende Hegnsmanden ApS

To konkurrenter havde begge overtrådt markedsføringsloven ved nedsættende ytringer om den anden virksomhed.

Østre Landsret har den 13. april 2022 afsagt dom vedrørende Hegnsmanden ApS’ anke af en dom fra Sø- og Handelsretten om betaling af erstatning på 50.000 kr. til Hegnsmanden ApS’ konkurrent, Nordisk Træbeskyttelse ApS, for forskellige nedsættende ytringer i strid med markedsføringslovens § 3 om Nordisk Træbeskyttelse ApS, som Hegnmanden ApS havde fremsat på hjemmesiden lav-det selv.dk og på Hegnsmanden ApS’ hjemmeside.

Under sagen for landsretten gentog Hegnsmanden ApS sin påstand om frifindelse, og nedlagde en selvstændig påstand om erstatning/vederlag for en nedsættende omtale af Hegnsmanden ApS på lav-det selv.dk, som selskabet mente stammede fra Nordisk Træbeskyttelse ApS. Landsretten fandt, at begge parter havde overtrådt markedsføringsloven, og besluttede efter en samlet vurdering af karakteren, varigheden og omfanget af de gensidige krænkelser, at Hegnsmanden ApS skulle betale 5.000 kr. til Nordisk Træbeskyttelse ApS. Sagsomkostningerne i begge instanser blev ophævet.

Landsrettens dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-50274//2020.