Retten i Randers

Som led i bestræbelserne om øget digitalisering skal fogedretten modtage salgsopstillinger fra rekvirenterne i tvangsauktionssager som en vedhæftet fil til brug for sagen. Derudover skal fogedretten modtage et link, hvor den til enhver tid opdaterede salgsopstilling kan hentes på nettet. Fogedretten vil sende linket ud i forbindelse med indkaldelser til tvangsauktioner. Det bemærkes, at fogedretten ikke har noget ansvar for oplysningerne på nettet.

Fogedretten skal også modtage salgsopstillingen som pdf-fil.

Vi skal samtidig modtage en oversigt over mailadresser og cvr./cpr. numre på skyldner, pant- og udlægshavere, lejere og andre relevante rettighedshavere.

Vi skal minde om, at persondatalovens krav om, at oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, gælder så meget mere, hvis personhenførbare oplysninger behandles og videregives via elektroniske medier. Det betyder, at I skal påse, at salgsopstillingen og dens bilag i alle tilfælde ikke indeholder følgende:

  1. Beskyttede adresser
  2. Personnumre
  3. Fotos af ejendommen, der kan krænke privatlivets fred eller anspore til indbrud

Mails kan sendes til foged.ran@domstol.dk.

Sidst opdateret: 06. oktober 2020