Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

u
Billedet viser retsbygningen i Svendborg

Statens bygninger skal spare på energien

Alle statslige bygninger skal spare på energien. Retten i Svendborg har også måttet skrue ned for varmen. Det kan derfor være en rigtig god ide at tage noget varmt tøj på, når du skal møde i retten.

Der skal findes nye lægdommere for perioden 2024-2027

I Danmark er 12.000 borgere med til at dømme i straffesager, der kan give frihedsstraf. De kaldes lægdommere. Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninger. Læs mere om at være lægdommer her

 

Det er muligt i mange kommuner at tilkendegive sin interesse for at blive lægdommer - læs nærmere på din pågældende kommunes hjemmeside. Domsmænd er kun tilknyttet i 4 år. Hvis de ønsker at fortsætte, skal de søge igen sammen med nye domsmænd.

 

Domstolsstyrelsen har den 25. oktober 2022 lanceret et virtuelt spil om skyld og straf, hvor man kan prøve at være domsmand i en byret og vurdere, om en tiltalt er skyldig eller ej. Klik her for at prøve domsmandsspillet

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Svendborg

Brug retten

Retten i Svendborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Retten i Svendborg.

Rådgivning

Retten i Svendborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Ny skifteportal til krav i dødsboer

Den 15. november 2022 er der udrullet en ny skifteportal i alle byretter.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at alle krav i dødsboer samt de tilgodehavender, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson, fremover skal anmeldes via domstolenes nye digitale skifteportal. Dette har især betydning for dig, der er professionel kreditor eller arbejder som advokat.

Lanceringen af portalen betyder, at følgende skal anmeldes via domstolenes nye skifteportal fra den 15. november 2022:

  • Krav til dødsboer
  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson

Fra den 15.november 2022 kan følgende anmeldes via domstolenes nye skifteportal:

  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man kender dødsboets kontaktperson
  • Effektfortegnelser til dødsboer
  • Forespørgsler til dødsboer

Domstolenes nye skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter. Hvis afdøde er død før den 15. november 2022, håndteres krav m.v. som hidtil. Skifteportalen er tilgængelig på www.minskiftesag.dk.

Skifteportalen har været tilgængelig i retterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm siden den 4. oktober 2022. Retterne har testet Skifteportalen i en såkaldt ’pilotfase’.

Du kan finde vejledninger og ofte stillede spørgsmål og svar til minskiftesag.dk på domstol.dk via dette link.

Se lovgrundlag for domstolenes skifteportal på retsinformation.dk via dette link.

 

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg
Mail: svendborg@domstol.dk 
Tlf: 9968 3200

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner