Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Påtegninger til tinglyst pant

Ændringer og tilføjelser til allerede tinglyste pantdokumenter.

Alle typer af påtegninger kan kombineres med undtagelse af forhøjelser og nedlysninger, der ikke må vælges samtidigt.

Adkomsthavererklæring

Adkomsthavererklæring Andel anvendes til at afgive adkomsthavererklæring ved pantsætning i Andelsboligbogen.

Debitor- og/eller kreditorskifte

Debitor- og kreditorskifte (transport) skal anvendes ved yderligere tilføjelse af hhv. debitor og kreditor samt udtrædelse (aflysning) af nuværende debitor og kreditor.

Forevis dokumentation til pant

Dokumenttypen Forevis Dokumentation anvendes, når et dokument er tinglyst med frist til forevisning af dokumentation.

Forhøjelse

Konvertering/digitalisering af pant tinglyst før september 2009

Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at konvertere pantehæftelser til digitalt dokument, hvis der skal tinglyses en påtegning på dokumentet.

Nedlysning

Ny fuldmagts- og/eller meddelelseshaver

Ny Fuldmagts- og/eller Ny Meddelelseshaver anvendes ved udskiftning af nuværende fuldmagts- og/eller meddelelseshaver.

Påtegning Hæftelse

Påtegning Hæftelse anvendes bl.a. ved anmodning om forlængelse af frist.

Respektpåtegning til pant

Der skal anmeldes en respektpåtegning, når en allerede tinglyst hæftelse skal respektere andre dokumenter på ejendommen.

Udvidelse

Der skal tinglyses en udvidelse, når et allerede tinglyst pantebrev skal have pant i flere ejendomme, køretøjer eller andelsboliger.

Vilkårsændring

Der skal anmeldes vilkårsændring, når der sker ændring af vilkår for det tinglyste dokument, fx ændring af personligt gældsansvar, rente-, betalings- eller opsigelses- eller øvrige bestemmelser.

Aflysning/relaksation

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.