Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Ny Fuldmagts- og/eller Ny Meddelelseshaver anvendes ved udskiftning af nuværende fuldmagts- og/eller meddelelseshaver.

Dette gælder også, hvis der skal ske yderligere tilføjelse af fuldmagts- og/eller meddelelseshaver samt udtrædelse (aflysning) af nuværende fuldmagts- og/eller meddelelseshaver.

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

 

Sidst opdateret: 22. januar 2021