Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Nedlysning Fast Ejendom kan anvendes til at nedlyse delvist dækkede pantehæftelser jf. retsplejelovens § 581 uden underskrift af rettighedshaver ved at afgive relevant erklæring. Der skal være vedhæftet dokumentation for det delvist dækkede beløb. Alternativt skal anmeldelsen være underskrevet af fogedretten.

Skal flere dokumenttyper kombineres, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Vejledning Sidst opdateret
Nedlysning fast ejendom, Andel og Bil pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 27. november 2020