Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Det er som udgangspunkt kun nødvendigt at konvertere pantehæftelser til digitalt dokument, hvis der skal tinglyses en påtegning på dokumentet.

Alle pantebreve (også ejerpantebreve) bevarer deres gyldighed, indtil de aflyses på helt sædvanlig vis - uanset om det er om 10, 20 eller 30 år.

Reglerne herom fremgår af lov om digital tinglysning, lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 15.
Hent lov på retsinformation.dk.

Som udgangspunkt skal pantebrevet forevises i forbindelse med digitalisering. Det betyder, at man skal sende det originale pantebrev – inklusiv eventuelle påtegnede utinglyste transporter og oplysning om eventuelle underpanthavere – til Tinglysningsretten og bede om at få pantebrevet konverteret.

Autoriseret anmeldere med debitor- og kreditorrettigheder kan foretage digitalisering. Der skal afgives erklæring om, at man er i besiddelse af pantebrevet.
Læs om anmelderordningen.

Visse pantedokumenter kan konverteres, uden at man foreviser pantebrevet (fx servitutter og skøder tinglyst pantstiftende). I den situation kræves der en erklæring fra kreditor, fra debitor (eventuelt flere debitorer, hvis pantet er tinglyst på flere ejendomme) og fra eventuelt tinglyste implicitte fuldmagtshavere.

Ejerpantebreve, der er tinglyst med en hovedstol på højst 45.000 kr., kan digitaliseres af meddelelseshaver uden forvisning og er derfor forberedt digitaliseret med meddelelseshaver som underpanthaver.

Vedtægter til en ejerforening, der er tinglyst pantstiftende på højest 45.000 kr., kan digitaliseres uden erklæring ved henvendelse på kontaktformularen eller i forbindelse med en anmeldelse.

Erklæringen skal indeholde:

  • bekræftelse på, at pantebrevet begæres konverteret til digitalt pantebrev, og at det ikke er overdraget til anden kreditor
  • kreditors identitet - inkl. cpr- eller cvr-nr.
  • orientering om, hvorvidt pantet var håndpantsat (og skal være underpantsat) plus cpr- eller cvr-nr. for denne eller disse rettighedshavere.
    Anmodningen samt de relevante erklæringer skal sendes pr. brev til Tinglysningsretten.
Vejledninger Sidst opdateret
Digitaliser Pantebrev Andel og fast ejendom pdf

1. februar 2024

Sidst opdateret: 24. januar 2024