Retten i Glostrup

Foto af indgang til Retten i Glostrup

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Retten i Glostrup

Praktiske forhold

Her kan du finde information om parkering og adgangsforhold, mad og drikke, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Covid-19

Her finder du generel information til alle brugere ved Danmarks Domstole. Under praktiske forhold finder du retningsreglerne for retten i Glostrup

Advokater og boligdommere

Retten i Glostrup tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Hvad tager retten sig af?

Retten behandler bl. a. sager om dødsfald, arv, inkasso, konflikter mellem parter, eller uenighed om børnene. Retten behandler alle typer straffesager.

Fogedretten

Her finder du information om fogedretten.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Glostrup
Stationsparken 27
DK-2600 Glostrup


Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Frivilligt fremmøde i fogedretten – udvidede åbningstider grundet COVID-19

Fogedretten har valgt foreløbig at udvide åbningstiderne for frivilligt fremmøde, så det kan undgås, at for mange møder på samme tid.

De nye åbningstider er alle hverdag fra kl. 8.30-14.00.

Indenfor dette tidsrum er det muligt for personer, hvor fogedretten har truffet beslutning om, at de kan fremstilles ved politiet, frivilligt at møde op og få behandlet deres sag. Derved undgår de at blive fremstillet af politiet.

En beslutning om fremstilling ved politiet bliver truffet, hvis en person ikke møder op, når pågældende er indkaldt til at møde i fogedretten.

Ved ankomst til Retten i Glostrup skal der rettes henvendelse til Informationen.

Gå til kontaktoplysninger

Covid-19 - Retten i Glostrup

Arbejdet ved Retten i Glostrup fortsætter, hvis sagerne kan behandles i lokaler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt

Visse sager, bl.a. de allerstørste sager, er foreløbig sat i bero.

Retsmøder i øvrigt gennemføres som udgangspunkt stadig og under skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige anbefalinger.

Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det er således muligt at forsamles flere personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt.

Med henblik på at holde antallet af forsamlede personer så lavt som muligt er antallet af siddepladser i retssale og i venteområder begrænset til et absolut minimum, og man kan i særlige tilfælde blive bedt om at vente udenfor.

Rettens lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er muligt at holde passende afstand til hinanden, og der er håndsprit tilgængeligt i retsbygningen.

Hvis et retsmøde bliver aflyst, vil parterne få besked hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – så vidt muligt telefonisk. Det er den enkelte dommer, der vurderer om et retsmøde skal aflyses.

Retten følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor således, at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner