Retten i Glostrup

Foto af indgang til Retten i Glostrup

Telefontid i ugerne 28 - 31

Telefoner i sommerferieperioden

Praktiske forhold

Her kan du finde information om parkering og adgangsforhold, mad og drikke, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Retten i Glostrup.

Fogedretten

Her finder du information om fogedretten.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Advokater og boligdommere

Retten i Glostrup tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Hvad tager retten sig af?

Retten behandler bl. a. sager om dødsfald, arv, inkasso, konflikter mellem parter, eller uenighed om børnene. Retten behandler alle typer straffesager.

Domsresuméer

Her finder du retten i Glostrups domsresuméer

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Glostrup
Stationsparken 27
DK-2600 Glostrup


Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

 

Gå til kontaktoplysninger

Covid-19 - Retten i Glostrup

Retsmøder gennemføres under skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige anbefalinger.

Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsforbud. Det er således muligt at forsamles flere personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt.

Med henblik på at holde antallet af forsamlede personer så lavt som muligt er antallet af siddepladser i retssale og i venteområder begrænset, og man kan i særlige tilfælde blive bedt om at vente udenfor.

Rettens lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er muligt at holde passende afstand til hinanden, og der er håndsprit tilgængeligt i retsbygningen.

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber på brugernes forståelse herfor. 

Læs mere på www.domstol.dk

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner