Sø- og Handelsretten

Om Sø- og Handelsretten

Oplysninger om rettens organisation og dommerne samt årsberetning og andre aktiviteter .

Organisation

Rettens medarbejdere og organisering.

Rettens dommere

Oversigt over rettens dommere med c.v.'er.

Rettens sagkyndige medlemmer

Oplysninger om rettens sagkyndige medlemmer og liste med navne og indstillende organisationer.

Embedsregnskaber

Sø- og Handelsrettens årsberetning med værdigrundlag og nøgletal om sagstilgang, verserende og afsluttede sager.

Øvrige aktiviteter

Rettens deltagelse i faglige arrangementer samt dialogfora.

Publikationer

Udvalgte publikationer fra retten.