Retten i Hillerød

Luftfoto af Retten i Hillerød

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Hillerød.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, bankoplysninger, wi-fi og lignende. Du kan også finde oplysninger om boligdommere i retten.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Hillerød tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Hillerød hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18 B 
DK-3400 Hillerød

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

I uge 29, 30 og 31 har skifte - og fogedretten nedsat telefontid. Telefonen er i disse 3 uger åbent i de 2 afdelinger fra kl. 8.30-12.00.

 

Gå til kontaktoplysninger

Covid-19 retningslinjer ved Retten i Hillerød pr. 15. juni 2021

Retten i Hillerød følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Alle, der møder i retsbygningen (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner), opfordres til at lade sig teste inden møde i retten.

Retten henstiller kraftigt til, at borgere, der møder i retsbygningen, følger de sundhedsmæssige vejledninger, herunder afstandskravet på mindst 1 meter, og anvisninger fra rettens personale, da det i modsat fald vil føre til, at retten må aflyse retsmøder og notarforretninger. Retten henstiller også, at det alene er den person, der skal møde i retten, som går ind i retten. Der er i øvrigt offentlig adgang til retsmøder mv. 

Retsmøder i skiftesager, civile sager, straffesager og familieretlige sager vil som udgangspunkt blive gennemført. Retssagerne vil dog blive udsat, hvis der er et stort antal aktører, eller de af andre grunde ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk. Det er den enkelte dommer, der vurderer om et retsmøde skal aflyses.

Fogedforretninger bliver ligeledes gennemført. Vi benytter en ekstra indgang til fogedforretninger, så vi ikke får for mange mennesker gennem de samme kontaktpunkter, se skiltning uden for retten og følg anvisningerne.

Udkørende fogedforretninger og andre udkørende retsmøder gennemføres som udgangspunkt og aflyses således alene, hvis det ikke kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Retten har stort fokus på, at retssager kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i trygge rammer for borgerne. Retten har i den forbindelse sørget for særlig rengøring, flytbare pleksiglasafskærmninger, opsætning af håndsprit, udluftning under og mellem retsmøder og krav om mundbind eller visir.

Der er hertil stor opmærksomhed på, at der skal holdes mindst 1 meters afstand mellem alle.

Husk:

 • Alle der møder i retsbygningen opfordres til test inden fremmøde
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 må du ikke møde i retsbygningen
 • Hold afstand – mindst 1 meter - til andre fremmødte i retsbygningen
 • Hvis det retsmøde, som du skal møde til, er udsat, vil du modtage besked herom fra retten
 • Tvangsauktioner:
  For tiden kan "den lille sikkerhed" pga. Covid-19 ikke stilles i kontanter. Man kan i stedet benytte mobilepay: 46 24 46. Husk at notere sagsnummer (AS nr.) og "lille sikkerhed". 
 • Følg rettens personales anvisninger.
  Rettens medarbejdere er berettiget til at bortvise borgere, der ikke følger anvisningerne
 • I øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger for hygiejne og adfærd (læs gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd her)

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor, således at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner