Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

u
Luftfoto af Retten i Hillerød

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Hillerød.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, bankoplysninger, wi-fi og lignende. Du kan også finde oplysninger om boligdommere i retten.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Hillerød tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Hillerød hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Hillerød
Søndre Jernbanevej 18 B 
DK-3400 Hillerød

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Ekstraordinære telefontider:

Fogedrettens telefontid:

Fogedretten har i november og december 2022 reduceret åbningstid, da fogedretten i denne periode har behov for ekstra tid til at koncentrere sig om den øvrige sagsbehandling.

Telefontiden i Fogedretten er i november og december 2022 således følgende:

Mandag og onsdag 8:30 – 13.00

Tirsdag, torsdag og fredag 8:30 – 15:00

 

Skifteretten har i ugerne 45 til 52 reduceret åbningstid.

Dette skyldes ekstraordinært sagspres på grund af vakancer.


I ugerne 45-52 er telefontiden i skifteretten således følgende:

Mandag og onsdag: 8:30 - 15:00

Tirsdag, torsdag og fredag: 8:30 - 13:00

 

På grund af undervisning holder skifteretten telefonen lukket mandag den 7. november 2022.

Ved haste henvendelser kan familieretten kontaktes på tlf.nr. 44 33 87 40.

 

Gå til kontaktoplysninger

Anbefalinger vedr. Covid-19

Ved Retten i Hillerød følger vi fortsat anbefalinger til forebyggelse af Covid-19-smittespredning

Ved Retten i Hillerød følger vi fortsat anbefalinger til forebyggelse af Covid-19-smittespredning

Brugere og ansatte skal fortsat kunne færdes trygt i retterne, og for at undgå smittespredning vil sagsafviklingen derfor fortsat ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og råd om smitteforebyggelse. 

Der vil fortsat være afskærmninger de steder, hvor det vurderes nødvendigt og alle som kommer i retten skal fortsat spritte hænder bl.a. ved indgangen til retsbygningen. Der er håndspritdispensere flere steder i bygningen og der er håndsprit tilgængeligt ved møder.

Alle opfordres fortsat til at holde god afstand til andre, som er til stede i retten.

 

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner