Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Kreditorers pant i motorkøretøjer (biler, motorcykler, campingvogne mv.) kan registreres i Bilbogen. Fx ejendomsforbehold, pant, udlæg og ejers død eller konkurs.

Bilag

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes.
Læs mere om at uploade og vedhæfte bilag.

Fuldmagter

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt. 
Læs mere om fuldmagter.

Retsanmærkninger

Hvad er en retsanmærkning, og hvorfor får dokumenter anmærkninger fra Tinglysningsretten?
Læs mere på siden "Retsanmærkninger".

Roller uden cpr- eller cvr-nr.

Mange anmeldelser indeholder roller, hvor det ikke er muligt at angive cpr-nr./cvr-nr., da aktøren enten er udenlandsk, eller ikke kan få et cvr-nr.
Læs om roller uden cpr- eller cvr-nr.

Tinglysningsafgifter

På siden "Tinglysningsafgifter" kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.
Gå til siden "Tinglysningsafgifter".

Udlæg

Det er kun fogedretten og Skattestyrelsen, der kan tinglyse udlæg i et køretøj.
Hent vejledning til fogedretten og Skattestyrelsen.

Udenlandske dokumenter

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.
Læs om udenlandske dokumenter.

Underskrifter

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.
Læs mere 
om at underskrive anmeldelser i Den Digitale Tingbog.

Udskrifter

På tinglysning.dk har du mulighed for at hente bilbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 1. november 2010.
Læs om udskrifter fra Bilbogen.

Underpant

For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet. 
Find vejledninger og læs de oftest stillede spørgsmål og svar om underpant.​

Vejledninger Sidst opdateret
Advarsler i Bilbogen pdf

9. januar 2024

Spørgsmål & svar

Hvordan forlænges løbetiden på et ejendomsforbehold?

Dette gøres ved dokumenttypen "Vilkårsændring Bil".
Hent vejledningen "Vilkårsændring fast ejendom, Andelsbolig- og Bilbogen" (pdf).

Kan jeg indsætte og udtage et køretøj fra et pantebrev i samme anmeldelse?

Ja. Du skal kombinere dokumenttyperne "Udvidelse Hæftelse Bil" og "Relaksation Bil".

Hent vejledningen "Udvidelse Hæftelse Bil" (pdf).

Hent vejledningen "Relaksation Bil" (pdf).

Kan et forsikringsselskab, som har kontanterstattet et køretøj efter en større skade, få slettet udækkede hæftelser efter fx tinglysningslovens §20?

Nej. Evt. udækkede hæftelser må kreditor selv kvittere til aflysning. Alternativt må fogedretten træffe afgørelse om, at hæftelsen skal aflyses. 

Sidst opdateret: 24. januar 2024