Gå til sidens indhold

Dit søgeresultat for ""

05 jul 2019

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dømt til forvaring

04 jul 2019

Domsresumé

Vestre Landsret

Lærer dømt for vold mod elever.

01 jul 2019

Domsresumé

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

Udlejer havde ikke krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i et beboelseslejemål, hvor der var aftalt uopsigelighed fra udlejers side

28 jun 2019

Domsresumé

Retten på Bornholm

7 års fængsel og udvisning for bestandig

25-årig mand blev dømt for at trænge ulovligt ind hos en 18-årig kvinde på hendes bopæl og der forsøge at voldtage hende, samt for at begå voldtægt af særlig farlig karakter og forsøge at dræbe hende.

28 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om mellemkommunal refusion

En tidligere opholdskommunes refusionspligt for sociale udgifter vedrørende en borger var ikke ophørt ved borgerens kortvarige ophold i udlandet

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige idømt fængsel i 6 og 2 år

To 18 årige drenge er blevet dømt for henholdsvis forsøg på manddrab og medvirken til grov vold ved et knivoverfald i et S-tog den 17. november 2018.

27 jun 2019

Domsresumé

Retten i Lyngby

To 18-årige dømt for hhv. drabsforsøg og grov vold

To 18 årige blev dømt for hhv. forsøg på drab og medvirken til grov vold ved et knivoverfald i S-tog 17. nov. '18. Den ene tiltalte blev idømt fængsel i 6 år. Den anden skulle mentalundersøges.

26 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var ikke berettiget

Højesteret fandt, at der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a, idet ankesagen havde særlig betydning for selskabet

26 jun 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

Østre Landsret har afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S om erstatnings-ansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse.

19 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånene, og bidragsforhøjelserne kunne ikke tilsidesættes

19 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånet, og bidragsforhøjelsen kunne ikke tilsidesættes

19 jun 2019

Domsresumé

Højesteret

Om der kunne ske udvisning af EU-statsborger

Udvisning af EU-statsborger var ikke bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed