Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

Billedet viser indvendig trappe i retsbygningen i Horsens

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Horsens tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Info om Covid-19 ved Retten i Horsens

Info om COVID-19

Retten i Horsens følger fortsat Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af COVID-19-smittespredning

COVID-19 har igen fået status som en samfundskritisk sygdom.

Brugere og ansatte skal fortsat kunne færdes trygt i retten, og for at undgå smittespredning vil sagsafviklingen derfor fortsat ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og råd om smitteforebyggelse.  

Alle, der kommer i retten, skal således bære mundbind og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand til personer, hvor det er muligt, ligesom man skal følge rettens anvisninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det betyder blandt andet, at man skal spritte hænder ved indgangen til retsbygningen og de enkelte  retslokaler. Vi anbefaler, at du har et gyldigt coronapas, når du skal besøge retten.

Retten anmoder herudover om, at domsmænd, nævninger og sagkyndige retsmedlemmer ved fremmøde skal kunne forevise coronapas. Brugere (både professionelle brugere og andre brugere som fx parter og vidner) samt tolke opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten, hvis ikke de er i besiddelse af et coronapas som vaccineret eller tidligere smittet.

Husk at kontakte retten og melde afbud, hvis du er testet positiv for Covid-19.

Du må ikke møde i retsbygningen, hvis du har symptomer på Covid-19. Retten kan afvise personer, der udviser symptomer på Covid-19.

Covid-19 og afviklingen af retsmøder m.v.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Horsens

Godsbanegade 2,

8700 Horsens.

Telefon: 9968 3600

E-mail: horsens@domstol.dk

 Åbningstider

Åbningstid 8.30 - 15.00,
Telefon 9968 3600

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner