Gå til sidens indhold

I de fleste domme skal den tabende part betale for de advokatudgifter, som den vindende part har haft i forbindelse med sagen.

Dommeren fastsætter i dommen, hvor meget den tabende part skal betale til den vindende.

Beløbet fastsættes med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Det betyder, at den, der vinder sagen, ikke altid får dækket alle sine udgifter til egen advokat.

Her på siden kan du finde rettens vejledende salærer og takster i forbindelse med de forskellige typer sager.

Kan jeg få hjælp til at betale salær til en advokat i en retssag?

Du har ret til at få gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning af en advokat hos Advokatvagten. Du kan også få videregående offentlig retshjælp, hvis du lever op til nogle økonomiske betingelser.

Læs mere om dine muligheder for offentlig retshjælp 

Kan jeg klage over min advokats salær?

Retsplejelovens § 126 stk. 2, indeholder et forbud mod, at advokater kræver højere salær, end hvad der er rimeligt. Loven indeholder dog ingen konkrete takster.

Efter nævns- og domspraksis skal advokaterne især tage hensyn til:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • den tid, advokaten har anvendt og
  • det resultat advokaten har opnået.

Hvis du er utilfreds med det salær, advokaten kræver, kan du klage til Advokatnævnet. Det kan du læse mere om på Advokatsamfundets hjemmeside.

Gå til Advokatsamfundets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret: 16. november 2023