Dit søgeresultat for ""

04 sep 2019

Domsresumé

Højesteret

Om gyldigheden af en ægtepagt

30 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

29 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Skatteretlig omkvalifikation af aktieavance til udbytte havde ikke ...

29 aug 2019

Domsresumé

Østre Landsret

Sag om patents gyldighed

29 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K 050/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om forvaring efter voldtægt og forsøg på voldtægt - K 091/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 143/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

40 dages anstaltsanbringelse for deling af videoer med samleje - K 090/19

28 aug 2019

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde og ubetinget frakendelse af førerretten - K 075/19

27 aug 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist sletning af udlæg efter TL § 20

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag