Gå til sidens indhold

29 jun 2022

Danmarks Domstole

Ny praksis for beskikkelse af sagkyndige i småsagsprocessen

Domstolsstyrelsen står over for i 2022 at skulle beskikke sagkyndige til småsagsprocessen pr. 1. januar 2023.

I den forbindelse har Domstolsstyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at ændre praksis for beskikkelse af sagkyndige.

Den nuværende praksis har været, at Domstolsstyrelsen gennemfører en beskikkelsesrunde hver andet år for ca. halvdelen af de sagkyndige og forskudt hvert andet år for den anden halvdel.

Fra og med beskikkelsesrunden i år vil Domstolsstyrelsen samle de to beskikkelsesrunder til én, der alene finder sted hvert 4. år. Ændringen af praksis skal gælde for antagelsen af sagkyndige pr. 1. januar 2023, således at næste beskikkelsesrunde vil være i 2027.

Både de sagkyndige, hvis beskikkelse udløber 1. januar 2023 og de, hvis beskikkelse udløber 1. januar 2025, får derfor mulighed for at ansøge om at få deres beskikkelse fornyet frem til 2027.

De sagkyndige, hvis beskikkelse udløber den 1. januar 2025 skal derfor allerede i år tage stilling til, om de ønsker at få deres beskikkelse fornyet frem til 2027 og ansøge herom. De sagkyndige, som allerede er beskikket indtil 1. januar 2025, har et retskrav på deres beskikkelse frem til 2025, men de vil få mulighed for at få yderligere 2 års beskikkelse frem til 2027, såfremt de ansøger herom.

Ændringen af praksis er bl.a. begrundet i ressource- samt planlægningsmæssige hensyn. Samtidig vil ændringen af praksis forenkle processen for beskikkelse, eftersom det ikke længere vil være nødvendigt at differentiere mellem de sagkyndige, hvis beskikkelse udløber, og de sagkyndige, som fortsat har to år tilbage af deres beskikkelse.