Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

13 jul 2023

Den Særlige Klageret

Kendelse 13. juli 2023

Kendelse i sag: 23/36180

Den Særlige Klageret har den 13. juli 2023 afsagt kendelse i sag:

23/36180
Advokat A kærer Vestre Landsrets beslutning af 7. juni 2023 om at nægte beskikkelse af ham som forsvarer for T


Læs hele kendelse i sag 23/36180(pdf)