Gå til sidens indhold

Fra sommeren 2024 vil domstolenes skifteportal også omfatte tvangsopløsningssager.

Skifteportalen udvides med sagsunderstøttelse af tvangsopløsningssager. Det er de ca. 10.000 sager årligt, hvor Erhvervsstyrelsen beder domstolene om at tvangsopløse et selskab, fordi virksomheden ikke har overholdt en række regler for ledelse, revision og årsrapport. Formålet med udvidelsen er at understøtte og optimere tvangsopløsningsområdet. Løsningen digitaliserer en række papirbårne processer, som er unødvendigt ressourcetunge for retterne.

Udvidelsen sikrer åbenhed og forbedret kommunikation, når borgere og professionelle får mulighed for at følge med i sagen, se vigtige datoer og anden sagsinformation og kommunikere direkte med retterne. Derudover vil løsningen skabe mere direkte, digital interaktion mellem domstolene og andre myndigheder.

Tvangsopløsningssager bliver tilgængelige for en række udvalgte pilotembeder den 17. april 2024 og for de øvrige retter fra den 11. juni 2024.

Pilotretterne er:

  • Retten på Bornholm
  • Retten i Holstebro
  • Retten i Roskilde
  • Retten i Kolding
  • Sø- og Handelsretten

Udvidelsen af Skifteportalen er den tredje release fra domstolenes store digitaliseringsprogram, Straffe- og skifteprogrammet.

Sagsbehandling med Skifteportalen

Skifteretterne vil fremover modtage anmodninger om tvangsopløsning af et selskab digitalt fra Erhvervsstyrelsen, ligesom skatteoplysninger om selskabet automatisk indhentes via Skatteforvaltningens dataudvekslingsplatform.

Skifteportalen kommer til at fungere som domstolenes sagsbehandlingssystem i tvangsopløsningssager. For domstolenes brugere vil Skifteportalen fungere som en selvbetjeningsløsning, hvor al kommunikationen med skifteretterne i tvangsopløsningssager kommer til at foregå.

Hvem påvirkes af udvidelsen

Hvad betyder udvidelsen af Skifteportalen for mig som likvidator?

Når en likvidator udpeges på en tvangsopløsningssag, vil sagen kunne tilgås på Skifteportalen. Her vil man som likvidator kunne finde relevante oplysninger fra skifteretten, herunder et sagsoverblik, oplysninger om sagens parter, publicerede retsbøger, indhentede oplysninger fra Skatteforvaltningen (indeværende og forrige års skatteoplysninger og virksomhedspligter), eventuelle krav og tilgodehavender anmeldt til skifteretten samt al den kommunikation, som skifteretten har udsendt til likvidator. På Skifteportalen kan man som likvidator også få et overblik over frister for indlevering af fx redegørelse.

Henvendelser til skifteretten vil fremadrettet også finde sted på Skifteportalen. Det gælder blandt andet indlevering af redegørelse, erklæringer om inhabilitet, indhentning af likvidatorattest, eller hvis man ønsker at anmode om en revisor eller endnu en likvidator, fristudsættelse eller kære en afgørelse truffet af retten.

Via Skifteportalen bliver det muligt for likvidatorer at uddelegere deres adgang til andre. Det betyder, at din stedfortræder kan tilgå dine sager og handle på vegne af dig som likvidator. Dette vil du senere kunne læse mere om på denne side.

Hvad betyder udvidelsen af Skifteportalen for mig som kreditor/debitor?

Som kreditor/debitor har Skifteportalen kun betydning for dig, hvis du anmelder dine krav mod eller tilgodehavende til virksomheder under tvangsopløsning til skifteretten. Hvis dette er tilfældet, skal du fremadrettet anmelde dine krav og registrere dine tilgodehavende på Skifteportalen.

Når du anmelder et krav eller registrerer et tilgodehavende på Skifteportalen, vil du efterfølgende automatisk modtage notifikation i digital post med relevant information. Det kunne være udpegelse af likvidator, hvis likvidators oplysninger opdateres. Herudover modtages automatisk notifikation i digital post, når sagen afsluttes i skifteretten.

Hvis du ikke anmelder dine krav eller tilgodehavender til skifteretten i en tvangsopløsningssag, vil du kunne fortsætte som hidtil. Dette kan fx være, hvis du venter med at anmelde krav til en eventuel konkurs, eller hvis du anmelder dit krav direkte til likvidator.

Hvad betyder udvidelsen af Skifteportalen for mig som direktør, hvis mit selskab sendes til tvangsopløsning?

Hvis dit selskab sendes til tvangsopløsning, vil Skifteportalen fungere som en selvbetjeningsportal, hvor du kan følge sagens status, se eventuelle retsmøder og få et samlet overblik over de materialer og beskeder, som skifteretten sender til dig.

Du vil indledningsvist blive notificeret via Digital Post. Her kan du læse om, hvordan man tilgår Skifteportalen. Derudover vil du løbende blive notificeret, når der sker noget nyt i din sag.

Sidst opdateret: 18. april 2024