Gå til sidens indhold

Nogle borgere kan blive digitalt undtaget fra at bruge Skifteportalen, som er tilgængelig på minskiftesag.dk.

Du kan i særlige tilfælde blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk, hvis du mangler digitale kompetencer, har særlige handicap mv.

På denne side kan du finde vejledning om, hvornår du kan blive undtaget fra at bruge minskiftessag.dk, samt hvordan du forholder dig som kontaktperson i et dødsbo, og hvordan du anmelder krav eller tilgodehavender i et dødsbo, hvis du er undtaget.

Hvis du bliver undtaget fra at bruge minskiftesag.dk, vil kommunikationen med dig ske via almindelig brevpost, mail eller andet.

I udgangspunktet gælder en undtagelse for hele sagen.

Hvem beslutter, om jeg kan undtages fra at bruge minskiftesag.dk?

Den skifteret, der behandler dødsboet, beslutter, om du kan blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk.

Hvis du ikke har en computer, så kan byretten stille en computer til rådighed, som du kan bruge.

Du skal kontakte retten, hvis du mener, at du opfylder kriterierne for at blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk.

I hvilke tilfælde kan jeg blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk?

Du kan blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk, hvis du som borger er kontaktperson i dødsboet, eller hvis du har brug for at anmelde et krav, et tilgodehavende, en effektfortegnelse eller en forespørgsel i boet.

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at blive undtaget som professionel aktør, fx advokat eller myndighed.

Skifteretten vil i vurderingen af, om du kan blive undtaget, blandt andet se på følgende forhold:

 • fysisk funktionsnedsættelse eller handicap
 • kognitive vanskeligheder eller demens
 • psykiske lidelser
 • hjemløse eller på anden måde socialt udsatte
 • manglende digitale kompetencer
 • særlige sprogvanskeligheder
 • borgere, der i øvrigt ikke kan få MitID
 • andre særlige behov eller vanskeligheder

Følgende forhold er ikke tilstrækkelige til at blive undtaget:

 • at du ikke har en computer
 • at du bor et sted, hvor der ikke er bredbåndsforbindelse
 • at du er undtaget fra offentlig digital post
 • at du ikke har fået MitID, selvom du opfylder betingelserne
 • at du tidligere i en anden sag har været undtaget fra at anvende minskiftesag.dk.

Hvor henvender jeg mig for at blive undtaget fra at bruge minskiftesag.dk?

Hvis du opfylder et eller flere af kriterierne, kan du kontakte skifteretten, der behandler det pågældende dødsbo med anmodning om at blive undtaget.

På domstol.dk kan du søge efter, hvilken byret der behandler dødsboet.

Find ret med adressesøgning

Hvordan anmelder jeg et krav i et dødsbo, hvis jeg er undtaget fra at bruge minskiftesag.dk?

Hvis du skal anmelde et krav i et dødsbo, og retten har afgjort, at du er blevet undtaget fra at bruge minskiftesag.dk, skal du sende kravet til skifteretten, fx via mail eller brev. Herefter vil en sagsbehandler fra skifteretten anmelde dit krav via minskiftesag.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg er kontaktperson i et dødsbo?

Hvis du er kontaktperson i et dødsbo, og retten har besluttet, at du er undtaget fra at bruge minskiftesag.dk, skal du kontakte skifteretten for at få en oversigt over det, der er registreret på minskiftesag.dk. Det er dit eget ansvar at få denne oversigt tilsendt, både ved boets udlevering samt ved proklamafristens udløb.

Find ret med adressesøgning

Sidst opdateret: 01. november 2023