Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

25 maj 2020

Retten på Færøerne

Bødestraf for forurening av havmiljø

kr. 20.000,00 í bøde for brud på reglerne om beskyttelse af havmiljø.

D O M

afsagt den 20. oktober 2010

Rettens nr. 1-157/2010
Politiets nr. 56P1-88115-00001-08

Anklagemyndigheden
mod
T

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 9. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

§ 7, stk.1 i løgtingslóg nr. 59 af 17. mai 2005 um verju av havum­hvørv­­inum, jf. § 47, jf. § 44, stk. 1, nr. 1), jf. stk. 2 - ved mandag den 10. marts 2008 i Tórshavn at have solgt 58.400 liter gasolie, svarende til 50 tons, til FAROE AGENCY P/F, YVIRI VIÐ STROND 6, at levere samme dag til det russiske fragtskib ”MUMRIN­SKIY”, der lå ved Oliekajen i Tórshavn havn, og i forbindelse med bunkringen af olien fra en af selskabets tankbiler v/ chauffør NN samme dag ca. kl. 13.30 at have undladt at stoppe påfyldningen efter de 58.400 liter, idet påfyldningen fortsatte indtil ca. 124.030 liter var påfyldt uden at der blev holdt øje med, om der skete overløb, hvilket bevirkede, at mindst 500 liter olie løb ud i havnebassinet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af A, B og C. Forklaringerne er
gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt rapport fra brandvæsenet i Tórshavn, herunder med vurdering af mængden af den udledte olie.

Rettens bemærkninger:

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at NN, efter at den oprindeligt aftalte mængde på 58 - 60 kubikmeter var pumpet ombord på skibet, efter tegn fra maskinmesteren ombord fortsatte med at pumpe olie ombord, med det efterfølgende overløb af olien til følge.

Der findes ikke ved det anførte tegn fra maskinmesteren at foreligge en aftale, som nævnt i kundgørelse nr. 84 af 2. juli 2010 um bunkring af olie, m.v., jf. straffelovens § 3, og chaufføren ses ikke på anden måde at have at have sikret sig, at skibet kunne tage imod den omhandlede mængde olie.

Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr. jf. § 7, stk.1 i løgtingslóg nr. 59 af 17. mai 2005 um verju av havum­hvørv­­inum, jf. § 47, jf. § 44, stk. 1, nr. 1), jf. stk. 2.

Der er herved lagt vægt på den udledte mængde olie, ligesom der i formildende retning er lagt vægt på den tid, der er gået, siden forholdet blev begået.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

T, straffes med en bøde på 20.000 kr.

T, skal betale sagens omkostninger.