Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Prøveløsladelse og tilbageførsel til åben anstalt i Aasiaat - K 256/19

Domfældte var ved Grønlands Landsrets dom af 10. februar 2006 idømt anbringelse i psykiatrisk ledet anstalt i Danmark på ubestemt tid for trusler og forsøg på drab. Sagen var indbragt for kredsretten, idet domfældte ønskede at blive prøveløsladt.

Af Kriminalforsorgens udtalelse fremgik det, at en løsladelse ikke kunne anbefales. Kredsretten fandt ikke grundlag for at løslade domfældte, hverken helt eller delvist, og tilsluttede sig Kriminalforsorgens anbefaling.

Landsrettens resultat

Sagen blev indbragt for landsretten, der samstemmende med Kriminalforsorgens anbefaling ikke løslod domfældte. Landsretten lagde ved sin beslutning vægt på, at domfældte ikke har gennemført nogen form for udslusning, og at gennemførsel af en problemfri udslusning skal ske forud for en løsladelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. januar 2020

Sagsnummer: K256/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer