Gå til sidens indhold

Retten i Herning

25 jun 2021

Retten i Herning

40 dages fængsel for vold under firmaudflugt

21-årig mand fundet skyldig i vold mod kollegaer i forbindelse med firmaudflugt i august 2020 i Skjern.

Sagsnummer: SS 5734/2020

Ved en dom afsagt af en enig domsmandsret den 29. april 2021 blev en 21-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for vold mod en kollega – i det følgende F1 - ved at have sparket F1 i ansigtet, hvorved F1 faldt bagover og slog baghovedet og besvimede med en hjernerystelse til følge samt for at have slået og sparket en anden kollega – i det følgende F2 – i brystet og i ansigtet med ømhed og en mindre flænge på overlæben til følge. Tiltalte nægtede sig skyldig, men retten fandt det på baggrund af forklaringerne fra de to forurettede, politiattesten og de dokumenterede fotos bevist, at tiltalte var skyldig som beskrevet i tiltalen.

Retten fandt, at det måtte lægges til grund, at F2 også havde slået og sparket mod tiltalte, hvor de begge i forbindelse hermed kom ned at ligge. Retten fandt på denne baggrund, og under hensyn til de begrænsede skader forårsaget i forbindelse med volden, at straffen for volden mod F2 skulle bortfalde i medfør af straffelovens § 248.

Straffen for volden mod F1 blev fastsat til betinget fængsel i 40 dage med vilkår om 60 times samfundstjeneste, vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i 1 år og vilkår om, at tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen, mens han udførte samfundstjenesten. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte havde udøvet volden i forbindelse med et socialt arrangement i virksomheden, hvor både han og F1 var ansat. Dertil lagde retten vægt på, at både tiltalte og F1 var påvirket af alkohol og at tiltalte, som var lærling, havde været udsat for drillerier, som tiltalte i en vis grad ”havde givet igen på”. Tiltalte blev derudover pålagt at betale erstatning for svie og smerte til F1.