Gå til sidens indhold

Retten i Herning

02 aug 2021

Retten i Herning

21-årig mand fundet skyldig i hæleri af hundehvalpe

21-årig mand fra Ulfborg idømt 20 dages betinget fængsel for hæleri med hundehvalpe i november 2020

Sagsnummer: SS 99-658/2021.

Den 21-årige mand var tiltalt for i november 2020 at have begået bedrageri, idet tiltalte via Facebook solgte personerne en hundehvalp, hvorefter de betalte mellem 1.000-3.000 kr. til tiltalte, selv om tiltalte hverken havde evne eller vilje til at levere hundehvalpene, hvorefter tiltalte overdrog beløbene, med undtagelse af 2.000 kr., som tiltalte selv beholdt, til en ukendt person. Tiltalte var subsidiært tiltalt for hæleri. Tiltalte nægtede sig skyldig.

Retten fandt, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at tiltalte modtog i alt 16.000 kr., hvoraf 14.000 kr. blev overført til en ukendt person og tiltalte selv beholdt 2.000 kr. Tiltalte forklarede for retten, at han tænkte, at det var lettjente penge, men at han ikke tænkte over, hvor pengene kom fra eller mistænkte, at pengene kunne stamme fra kriminalitet. Retten fandt imidlertid, at det var ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte vidste eller burde have vidst, at de overførte penge, som han videregav mod betaling, stammede fra en strafbar lovovertrædelse. Retten lagde her vægt på de omstændigheder, hvorunder tiltalte blev kontaktet af en ukendt person, den tilknyttede falske Mobilepay-konto og aftalen om, at tiltalte ville modtage betaling for at hæve og aflevere penge. Tiltalte blev på denne baggrund fundet skyldig i hæleri. Straffen blev fastsat til 20 dages betinget fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter og den økonomiske værdi.

Dommen er afsagt den 18. maj 2021.