Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 jul 2021

Retten i Herning

17-årig dreng fundet skyldig i brandstiftelse

17-årig dreng idømt 3 måneders betinget fængsel for i forening med to andre drenge at have sat ild til Gjellerupskolen i april 2020.

Sagsnummer: SS 99-5720/2020

Ved en dom afsagt af en enig domsmandsret den 4. maj 2021 blev en dreng på 17 år idømt 3 måneders betinget fængsel for i forening med to andre drenge at have sat ild til Gjellerupskolen i Gjellerup.

Den 17-årige nægtede sig under sagen skyldig. Retten fandt det imidlertid på baggrund af tiltaltes- og vidners forklaring bevist, at tiltalte var skyldig i brandstiftelse ved at have medvirket til at sætte ild til en del inventar og andre genstande, der blev opbevaret på Gjellerupskolen. Retten bemærkede under sagen, at der som følge af branden var opstået brandskader på inventaret og en del affald samt røg- og sodskader indvendigt i skolens bygninger. Den 17-årige dreng blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om, at han ikke måtte begå noget strafbart i 1 år og med vilkår om, at han i prøvetiden efter kommunens nærmere bestemmelse skulle underlægge sig foranstaltninger. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at størrelsen af skaderne var uoplyst og at skaderne på baggrund af de fremlagte billeder måtte anses for relativt begrænsede. På baggrund af tiltaltes gode personlige forhold, blev straffen gjort betinget.