Gå til sidens indhold

Domstolenes, Rigspolitiets og Rigsadvokatens samarbejdsaftale om digital afvikling af hovedforhandlinger i straffesager trådte i kraft i sin helhed den 1. maj 2017.

Fra denne dato overleverer anklagemyndigheden de fleste voldssager, sædelighedssager og andre større sager til retten og forsvarerne digitalt, og hovedforhandlingerne afvikles herefter digitalt. Digitaliserede sagsakter, der er for omfattende til at blive sendt via mail eller som indeholder video- eller lydfiler, sendes på krypteret USB. 

Sidst opdateret: 07. april 2022