Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

19 nov 2021

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser november/2021

Dommerudnævnelsesrådet har den 18. november 2021 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

Indstilling til prøvevotering i Højesteret
Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup, Aarhus Universitet

En stilling som retspræsident for Retten i Sønderborg
Dommer Peter Ulrik Urskov, Retten i Sønderborg

En stilling som landsdommer i Østre Landsret
Dommer Rikke Plesner Skovby, Retten i Glostrup

En stilling som dommer ved Retten i Herning
Retsassessor Mette Vinding, kst. dommer, Retten i Aarhus

En stilling som dommer ved Retten i Sønderborg
Dommerfuldmægtig Thomas Verner Jørgensen, kst. dommer, Retten i Glostrup