Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

18 nov 2022

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser november/2022

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

Dommerudnævnelsesrådet har den 17. november 2022 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

Indstilling til prøvevotering i Højesteret

Landsdommer Julie Arnth Jørgensen, Østre Landsret
Landsdommer Peter Mørk Thomsen, Østre Landsret

To stillinger som konstitueret dommer ved Retten i Glostrup (bunkebekæmpelse)

Dommerfuldmægtig Anna Rudolf, Københavns Byret
Dommerfuldmægtig Diane Svanholm Kvist, kst. dommer, Retten i Glostrup

To stillinger som konstitueret dommer ved Retten i Aarhus (bunkebekæmpelse)

Retsassessor Carsten Busk, kst. dommer, Retten i Aarhus
Dommer Jakob Julskjær, Retten i Grønland