Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 okt 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 10. oktober 2016

Fongsul í 5 mánaðir fyri smugling av rúsevni

DOM 

afsagt den 10. oktober 2016

 

Rettens nr. ….

Politiets nr. …..

 

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den …. 1982

boende ….

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 7. oktober 2016.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

anordning for Færøerne om euforiserende stoffer § 3, stk. 1 (anordning nr. 347 af 21. december 1956 med senere ændringer), jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste B. nr. 12 - ved den 26. september 2016 ca. kl. 05.10 i færgeterminalen, Eystara Bryggja i Tórshavn, ved ankomst med færgen Norrøna fra Danmark, at have været i besiddelse af 26,4 gram amfetamin til dels med henblik på videresalg.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, samt om konfiskation af 26,4 gram amfetamin.

 

Tiltalte har delvis erkendt sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

 

Tiltalte er tidligere straffet:

 

ved                dom af 31. august 2004 afsagt af Retten på Færøerne med 1 års

                      fængsel for overtrædelse straffelovens § 191.

 

ved                dom af 3. december 2009 afsagt af Retten på Færøerne med 60 dages

                      fængsel, hvoraf 40 dage blev gjort betinget for overtrædelse af blandt

                      andet lov om euforiserende stoffer.

 

(T) har under denne sag været frihedsberøvet fra den 26. september 2016, herunder i isolation fra den 26. september 2016 til den 3. oktober 2016.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

(T) har erkendt at have indsmuglet 26,4 gram amfetamin til Færøerne til eget brug.

 

Der består på baggrund af mængden af amfetamin en formodning for, at stoffet er indsmuglet i hvert fald til dels med henblik på videresalg.

 

(T) har ikke ved sin forklaring om, at han skulle bruge stoffet til at styrke sig med i forbindelse med natarbejde, eller ved hans afvisning af at oplyse noget om erhvervelsen af stoffet, afkræftet formodningen.

 

Retten finder det herefter for bevist, at (T) indsmuglede amfetaminen til dels med henblik på videresalg.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste B. nr. 12.

 

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på mængden af amfetamin og på, at tiltalte 2 gange tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T) straffes med fængsel i 5 måneder.

 

Hos tiltalte konfiskeres 26,4 gram amfetamin.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.