Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 aug 2019

Grønlands Landsret

Dom i sag om forsøg på tyveri - K 121/19

En 52-årig mand blev af Qeqqata Kredsret dømt for forsøg på tyveri, og blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage samt en bøde på kr. 1.000.

Kredsretten lagde til grund, at tiltalte havde knust en rude for at skaffe sig adgang til Majoriaq for at begå tyveri, men at dette mislykkedes, da han intet havde fundet at stjæle.

Tiltalte ankede sagen til formildelse.  

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom for så angår anstaltsanbringelsen, men fandt ikke grundlag for tillige at idømme tiltalte en tillægsbøde, hvorfor han blev frifundet herfor.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. august 2019

Sagsnummer: K 128/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer