Gå til sidens indhold

Retten i Herning

15 nov 2021

Retten i Herning

Tre mænd fundet skyldig i egentligt hjemmerøveri i Birk

Tre mænd fundet skyldig i egentligt hjemmerøveri og grov vold begået i januar 2021 mod en familie på familiens bopæl i Birk. To af de tiltalte blev tillige fundet skyldig i ulovlig tvang og frihedsberøvelse begået op til røveriet mod den tredje tiltalte

Sagsnummer: 3038/2021

 

Sagen kort fortalt

De tre mænd – herefter angivet T1, T2 og T3 – var tiltalt for at være trængt ind på familiens bopæl i Birk, maskeret og bevæbnet med bat og bordben, hvorefter de tiltalte slog på diverse inventar og slog den mandlige beboer – herefter angivet F1 - flere gange i hovedet og på kroppen med de medbragte slagvåben, ligesom den ene tiltalte slog mod hovedet på den kvindelige beboer – herefter angivet F2 -, hvorefter de tiltalte forlod stedet uden økonomisk vinding, idet F1 satte sig til modværge.

T1 og T2 var tillige tiltalt for forud for hjemmerøveriet at have begået ulovlig tvang og langvarig frihedsberøvelse mod T3 ved at have slået T3 i hovedet med knyttet hånd, tvunget ham til at opholde sig i et hundebur i lange perioder, ligesom T3 blev tvunget til at spise en snotklat, drikke sin urin, blev bundet på hænderne, iført et hundehalsbånd, ligesom han blev forsøgt stukket med en paletkniv.

T1 og T2 erkendte at have begået ulovlig tvang mod T3, ligesom de erkendte, at T3 i perioder var blevet frihedsberøvet ved at være blevet tvunget til at opholde sig i et hundebur. De nægtede dog at have tvunget T3 til at drikke sin egen urin, ligesom de nægtede at have stukket ham med et kosteskaft. Under hovedforhandlingen kom det frem, at T1 og T2 under tvang tillige havde klippet T3’s hår af. T1 og T2 forklarede for retten, at T3 havde boet hos T1 i en periode, hvor T1 havde betalt for mad og alkohol for T3. T1 og T2 forklarede, at T1 havde opført sig som et fjols og spillet fandango i forbindelse med, at T1 opkrævede T3 et beløb for husleje, mad, alkohol mv. De frihedsberøvede herefter af flere omgange T3 i et hundebur. Der blev i forbindelse med sagen tillige forevist videomateriale, som dokumenterede dele af den mishandling, som T3 havde været udsat for.

T1 og T2 forklarede om røveriet, at det var meningen, at de skulle inddrive narkogæld for T3 hos en enlig mand, men at de ved en fejl endte hos familien i Birk, idet de ikke var opmærksomme på, at der på GoogleMaps var flere adresser af samme navn. De forklarede tillige, at de forlod hjemmet i Birk, så snart de blev opmærksomme på fejlen. T3 forklarede, at han i forlængelse af frihedsberøvelsen var blevet tvunget til at deltage i røveriet, og at det aldrig havde været på tale, at de skulle inddrive en narkogæld. De tiltalte gjorde under sagen gældende, at de frivilligt var tilbagetrådt fra røveri, da det gik op for dem, at de var brudt ind det forkerte sted.

 

F1 forklarede om røveriet, at han den pågældende aften åbnede hoveddøren, idet han hørte banken på døren. Tre maskerede mænd med baseballbat og bordben trængte herefter ind i huset, slog ham flere gange i hovedet med battet og råbte, at de ville slå ham ihjel. Han flygtede herefter ind gennem en glasdør til køkkenalrummet, hvor han forsøgte at holde døren, så gerningsmændene ikke kunne komme ind til hans kone og tre børn, som befandt sig i køkkenalrummet. Hans børn flygtede ned ad gangen, mens gerningsmændene brød gennem glasdøren. To af gerningsmændene begyndte herefter med bat og bordben at smadre husets inventar og slog ham flere gange på overkroppen. Det lykkedes, ved at smide en pålægsmaskine efter en af gerningsmændene, at flygte ud af huset, hvor han ved at holde hoveddøren, forsøgte at give sin familie længere tid til at flygte.

F2 forklarede om røveriet, at hun opholdt sig i køkkenalrummet og læste lektier med sin søn, da tre maskerede gerningsmænd brød ind i deres hjem. Hendes mand, F1, forsøgte at holde gerningsmændene tilbage, mens deres børn flygtede ned ad gangen. Den ene gerningsmand løb efter hende og beordrede hende til at sætte sig, hvilket hun gjorde. Gerningsmanden gennemgik herefter hektisk husets værelser, mens han smadrede løs på forskelligt inventar. På et tidspunkt gik gerningsmanden ind på hendes søns værelse, hvor han smadrede på et legehus. Hun frygtede, at sønnen gemte sig i legehuset og bevægede sig herefter ned ad gangen. Gerningsmanden kom herefter tilbage og slog mod hendes hoved, hvilket hun afværgede med armen, hvorefter hun blev ramt på armen.

F1 forklarede, at han i forbindelse med røveriet havde fået revet en muskel over, men at de psykiske skader havde været betydeligt større og medført, at han ikke siden røveriet, havde været i stand til at arbejde. Han havde under røveriet frygtet for sit liv. F2 forklarede, at hun havde været sygemeldt i en længere periode, og at hun havde brækket flere knogler i hånden.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at T1 og T2 var skyldig i ulovlig tvang og langvarig frihedsberøvelse ved at have slået T3 i hovedet med knyttet hånd, tvunget ham til at opholde sig i et hundebur i lange perioder, ligesom T3 blev tvunget til at spise en snotklat, drikke urin, blev bundet på hænderne, iført et hundehalsbånd, ligesom han blev forsøgt stukket med en paletkniv. Retten lagde ved skyldkendelsen vægt på de tiltaltes forklaring om forholdet samt det foreviste videomateriale.

Retten fandt det tillige bevist, at T1, T2 og T3 var skyldige i et egentligt hjemmerøveri og fandt, at de tiltalte i hvert fald, da de trådte ind i huset, var klar over, at de ikke befandt sig hos en enlig mand, men hos en familie, idet der foran huset stod to biler, og idet der i gangen bl.a. var mange par sko og legetøj.

T1 blev derudover fundet skyldig i dokumentfalsk, besiddelse af skunk til eget forbrug, besiddelse

 

af en økse og flugt fra afsoning. T3 blev derudover fundet skyldig i hærværk og for at have nægtet at oplyse sine generalier til politiet.  

Nævningetinget var med 12 stemmer enige om at fastsætte fængselsstraffen til 5 års fængsel til T3. Der var 11 stemmer for at fastsætte straffen til 6 års fængsel og 1 stemme for at fastsætte straffen til 7 års fængsel til T2. Der var 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år og 6 måneder, 5 stemmer for at fastsættes straffen til fængsel i 7 år og 1 stemme for at fastsætte straffen til 8 års fængsel til T1.

Straffen blev herefter i overensstemmelse med resultatet af stemmeafgivningen fastsat til 5 års fængsel til T3, 6 års fængsel til T2 og 6 år og 6 måneders fængsel til T1.

Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på karakteren og grovheden af røveriforsøget, herunder at det var planlagt, blev begået i forening under anvendelse af maskering ved indtrængen i en børnefamilies hjem under anvendelse af grov vold i form af slag med slagvåben. Det blev derudover tillagt vægt, at forsøget først blev afbrudt på et sent stadie i forbindelse med, at F1 gjorde modstand, og efter at de tiltalte allerede havde ødelagt værdier af betydelig værdi og påført de forurettede alvorlige fysiske og psykiske skader. Det blev derudover tillagt betydning, at alle de tiltalte tidligere var straffet for bl.a. vold og trusler. For T1 blev det tillagt betydning, at han i forbindelse med forholdene var under flygt fra afsoning for en tidligere dom for røveri.

I relation til den ulovlige tvang og frihedsberøvelse blev der lagt vægt på karakteren og grovheden, herunder længden af frihedsberøvelsen.

De tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 4. november 2021 af et nævningeting.