Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 dec 2021

Retten i Herning

Fængsel og bøde for overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven

54-årig mand fra Tarm fundet skyldig i overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven for forhold begået i 2015 og 2016.

Sagsnummer: 99-82/2021

Manden var tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved for indkomstårene 2015 og 2016, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have undladt inden 4 uger efter selvangivelsesfristens udløb de pågældende år at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelsen var for lav med 101.906 kr. i udbytte og 112.000 i løn for 2015, og 250.265 kr. i udbytte og 400.000 kr. i løn for 2016, alt sammen fra et selskab, han besad ejerandele i, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 337.064 kr. i skat.

Endvidere var han tiltalt for ved i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, som indehaver og ansvarlig direktør for samme selskab, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller kontrollen med udbetalinger, idet selskabet angav en salgsmoms på i alt 129.064 kr., selvom salgsmomsen rettelig var 195.614 kr., hvorved statskassen blev unddraget 66.550 kr. i moms.

Manden nægtede sig skyldig.

Retten fandt det på baggrund af vidneforklaringer og den skriftlige fremlagte dokumentation bevist, at manden havde undladt at underrette skattemyndighederne om, at hans skatteansættelse var for lav, idet der manglede oplysninger om udbytte og løn som angivet i anklageskriftet, ligesom det fandtes bevist, at salgsmomsen for selskabet var angivet for lavt som angivet i anklageskriftet. Retten fandt, at manden havde indset og accepteret muligheden for, at han ved at undlade at rette sine årsopgørelser derved unddrog det offentlige skat, og at han ved at angive en for lav salgsmoms derved unddrog det offentlige afgift. Retten fandt det herefter bevist, at manden var skyldig.

Straffen blev fastsat til fængsel i 3 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om, at han ikke må begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelige dom, at han inden for en længstetid på 8 måneder fra endelig dom udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer, og at han er under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Han blev tillige idømt en bøde på 413.614 kr.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 2. juni 2021.