Gå til sidens indhold

Retten i Herning

11 mar 2021

Retten i Herning

Straffet for uberettigede hævninger på bankkonto via mobilepay

23-årig mand fra Herning straffet for at knytte en anden persons bankkonto til sin mobilepay og uberettiget foretage hævninger

En 23-årig mand var ved Retten i Herning tiltalt for databedrageri efter straffelovens § 279a, ved at have knyttet et betalingskort og dermed en bankkonto, som ikke tilhørte ham, til sin mobilepay. Herefter havde han fra kontoen foretaget en lang række af betalinger til flere personer. Kvinden gennemgik på grund af sprogvanskeligheder ikke regelmæssigt sin bankkonto og opdagede først tyverierne, da betalingskortet til hendes store overraskelse blev afvist i en forretning med oplysning om, at der ikke var dækning for beløbet. På det tidspunkt var der uberettiget hævet 20.856,13 kr. fra hendes konto.

Den 23-årig mand forklarede i retten, at han havde mistet sin telefon i en længere periode. Telefonen var uden kode, og derfor kunne den være misbrugt af andre til at oprette en mobilepay konto og knytte kvindens betalingskort til. Kvinden forklarede, at hun ikke var fra Danmark og derfor kun talte lidt dansk. På grund af sprogvanskeligheder forstod hun ikke de fremsendte kontoudskrifter og reagerede derfor først efter længere tid. Hun havde ikke på noget tidspunkt mistet sit betalingskort og mente heller ikke, at nogen kunne have afluret det. På et tidspunkt havde hun fået et arbejde, hvor en person havde hjulpet hende med at oprette en lønkonto, men bortset fra det kunne hun ikke give en forklaring på, at det kunne lade sig gøre. Kvinden forklarede, at hun havde fået sit tab dækket af banken.

Retten dømte den 23-årig mand for databedrageri. Retten tilsidesatte mandens forklaring om, at han havde mistet sin telefon i en periode som utroværdig, idet manden hverken havde meldt den stjålet eller bragt abonnementet til ophør. Retten lagde desuden til grund, at han havde fået oplysninger om betalingskortet og knyttet det til sin mobilepay, og at han vidste eller måtte indse, at kortet var stjålet.

Straffen blev udmålt til fængsel i 3 måneder. Da bedragerierne var foregået i 2017 og 2018 blev straffen pga. sagens alder gjort betinget med vilkår om, at den 23-årig skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Manden blev desuden dømt til at erstatte det tab, som han ved sine handlinger havde påført bl.a. banken.

Den 23-årig modtog dommen.

Sagen har rettens j.nr. 1500/2020.