Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 jul 2021

Retten i Herning

27-årig mand fundet skyldig i dokumentfalsk

27-årig mand fra Vejle idømt 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk med et karakterblad.

Sagsnummer: SS 99-162/2021.

Den 27-årige mand var tiltalt for i juni 2020 at have begået dokumentfalsk ved over for Erhvervsakademi Aarhus at have gjort brug af et karakterblad, som ikke hidrørte fra de angivne steder, idet tiltalte havde ændret en linje i karakterbladet, hvor der oprindeligt fremgik Kemi Skriftlig C karakteren 02 til faget Engelsk Mundtlig B med karakteren 4, ligesom han slettede indhold på karakterbladet, hvoraf det oprindeligt fremgik, at han havde afbrudt uddannelsen på VIA University College og at karakterbladet ikke var et eksamensbevis.


Den 27-årige mand nægtede sig skyldig. Retten fandt det imidlertid bevist, at tiltalte havde forfalsket dokumentet som beskrevet i anklageskriftet og lagde vægt på dokumenternes udformning samt en vidneforklaring fra en ansat i studieadministrationen hos VIA University College, som for retten havde forklaret, at karakterbladet ikke blev udformet sådan fra uddannelsesinstitutionens side. Retten fandt det derudover bevist, at tiltalte havde forfalsket dokumentet med henblik på at skuffe i retsforhold, idet tiltalte selv havde erkendt at have haft en mistanke om, at der var noget galt med dokumentet, da han godt vidste, at han havde fået 00 i karakter i mundtligt engelsk, og desuagtet fremsendte det som dokumentation for sine engelskkundskaber i forbindelse med hans 2. prioritets ansøgning om uddannelsen på engelsk. Retten fastsatte straffen til 40 dages fængsel og lagde ved strafudmålingen vægt på karakteren af forbrydelsen. Retten gjorde under hensyntagen til tiltaltes gode personlige forhold fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.