Gå til sidens indhold

Retten i Herning

26 jan 2022

Retten i Herning

33-årig mand fundet skyldig i vold, brandstiftelse mv.

33-årig mand fra Herning fundet skyldig i vold, brandstiftelse, tyveri og overtrædelse af tilhold i periode fra april til juli 2021.

Sagsnummer: SS 99-3704/2021

Den 33-årige mand var tiltalt for grov vold ved i juli 2021 på en adresse i Herning at have udøvet grov vold mod forurettede, idet han tog halsgreb på forurettede med et halstørklæde og strammede til, hvorefter han slog hende flere gange i hovedet og sparede hende på benene, hvorved forurettede faldt på jorden og slog hovedet mod et sofabord, hvorefter tiltalte med et plastikrør slog hende på kroppen. Den 33-årige mand var tillige tiltalt for flere gange at have overtrådt et tilhold mod samme forurettede, herunder i forbindelse med volden i juli 2021. Dertil var den 33-årige mand tiltalt for flere forhold af brandstiftelse ved at have sat ild til træer, bevoksning, grøftekant og græsrabat i april 2021 og for flere forhold af tyveri.

Tiltalte nægtede sig skyldig i vold og gjorde subsidiært gældende, at volden ikke havde karakter af grov vold. Tiltalte nægtede overtrædelse af tilholdet, og nogle af tiltalerne for tyveri og brandstiftelse.

Retten fandt det på baggrund af forurettedes forklaring og oplysningerne om de skader, der blev konstateret i forbindelse med lægeundersøgelsen, bevist, at tiltalte havde udøvet vold mod forurettede ved at have taget fat i og strammet til i det tørklæde, som forurettede havde bundet om halsen. Retten fandt det dertil bevist, at tiltalte havde slået forurettede i hovedet og sparket hende på benene, hvorved forurettede faldt på jorden og slog hovedet mod et sofabord, hvorefter tiltalte med et plastikrør slog hende på kroppen. Efter en samlet vurdering af den måde, hvorpå tiltalte tog fat i tørklædet og strammede til, de begrænsede skader og karakteren af plastikrøret, fandt retten, at volden ikke var omfattet af straffelovens § 245 om grov vold, men af straffelovens § 244 om simpel vold.

På baggrund af tiltaltes erkendelse fandt retten det bevist, at tiltalte var skyldig i én brandstiftelse, men fandt ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte var skyldige i de øvrige forhold for brandstiftelse.

Retten fandt det derudover bevist, at tiltalte flere gange havde overtrådt betingelserne for det tilhold han var pålagt og at han havde begået flere tyverier. 

Retten fastsatte straffen til fængsel i 7 måneder, hvoraf 3 måneder af straffen skulle fuldbyrdes, mens resten af straffen efter omstændighederne blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år, at tiltalte i samme periode skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen, og at han efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse skulle undergive sig behandling mod misbrug af alkohol og undergive sig psykiatrisk behandling.

Retten fandt, at udvisning af tiltalte med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvorefter tiltalte blev tildelt en advarsel om udvisning. Retten lagde herved vægt på, at tiltalte havde haft lovligt ophold i Danmark i over 11 år, at tiltaltes forældre og søskende boede i Danmark, at han havde danske venner, at han talte og skrev dansk, og at han havde to mindreårige børn i Danmark, som boede ved deres mor, som han havde tilhold mod at opsøge.

Tiltalte modtog dommen.

Dommen er afsagt den 11. oktober 2021.