Gå til sidens indhold

Retten i Herning

01 feb 2022

Retten i Herning

Forordning om beskyttelse af dyr under transport mv.

Polsk transportvirksomhed fundet skyldig i overtrædelse af forordning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.

Sagsnummer: SS 99-4357/2020

Den polske transportvirksomhed var tiltalt for i april 2018 i forbindelse med transport af svin mellem Skjern og Dosolo i Italien at have været ansvarlig for, at der ikke blev truffet foranstaltninger, så dyrene under transporten ikke blev påført unødig lidelse, herunder sikring af dyrenes behov for bl.a. hvile, idet forsendelsen var på over 25 timer, selv om dyrene efter maksimalt 24 timers forsendelse skal læsses af, fodres og vandes samt have en hvileperiode på mindst 24 timer.

En repræsentant for det tiltalte selskab forklarede for retten, at den planlagte rejsetid for ruten var 23 timer og 45 minutter. Fødevarestyrelsen godkendte planlægningen, og turen gik herefter i gang. Det kunne godt ske, at rejsen var gået lidt anderledes end planlagt. Problemet måtte være opstået, fordi grisene blev læsset kl. 08.00 i stedet for kl. 10.00, som oprindeligt planlagt. Eksportstedet burde have været opmærksomme på det og ladet grisene holde en pause på 6 timer i Padborg. Dyrlægerne, som foretog kontrol af dyrene på samlestedet, har ansvar for at sikre, at logbogen med tidsplanen overholdes. Chaufførerne havde ikke mulighed for at tjekke logbøgerne, før grisene blev læsset på, idet dyrlægerne var i besiddelse af logbøgerne. 

En repræsentant for Fødevarestyrelsen forklarede for retten, at svin ikke må transporteres i mere end 24 timer, hvilket regnes fra landmanden. Kan transporten ikke ske på under 24 timer, skal grisene have en pause på 24 timer, hvor de fodres og vandes. Hvis der opstår ting i forbindelse med turen, så planlægningen ikke overholdes, kan det noteres i logbogen, hvorfor der er sket forsinkelse, og der kan gives dispensation. I denne sag blev der ikke noteret forsinkelse i logbogen. Chaufføren burde have set, at grisene var modtaget tidligere en planlagt og have reageret på det. Det er som udgangspunkt ikke dyrlægernes pligt ved kontrol at sikre oplysningerne i logbogen. Dyrlægerne tjekker dog logbøgerne i nogle tilfælde. Dyrlægernes primære opgave er imidlertid at se på dyrevelfærd i transporterne.

Retten fandt det bevist, at transporttiden var 25 timer og 30 minutter, og at transporttiden dermed havde oversteget de maksimalt 24 timers transporttid. Retten lagde til grund, at dyrlægen ikke havde pligt til at påse, om transporttiden blev overholdt, og at transportvirksomheden havde et selvstændigt ansvar for, at transporttiden ikke oversteg 24 timer. Under hensyn hertil og da det efter bevisførelse kunne lægges til grund, at transportvirksomheden på et hvilket som helst tidspunkt kunne have bedt om at få udleveret den relevante logbog, fandt retten, at den tiltalte transportvirksomhed havde udvist en sådan uagtsomhed, at transportvirksomheden var skyldig som beskrevet i tiltalen.

Straffen blev fastsat til en bøde på 3.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen i formildende retning vægt på den lange sagsbehandlingstid, som ikke beroede på transportvirksomhedens forhold.

Dommen blev afsagt den 17. november 2021.