Gå til sidens indhold

Retten i Herning

10 mar 2022

Retten i Herning

51-årig mand fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse

51-årig mand fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse af 11-årig pige i maj 2021 i Vildbjerg

Sagsnummer: SS 99-3537/2021

Den 51-årige mand var tiltalt for i maj 2021, at have krænket blufærdigheden hos en 11-årig pige, idet han siddende i en sofa befølte pigen på numsen uden på tøjet og befølte hende på ryggen under tøjet, ligesom han samlede hendes hår med den ene hånd og løftede det til siden, samtidig med, at han først kyssede hende på halsen og dernæst på kinden, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed.

Retten fandt det på baggrund af den 11-årige piges troværdige og detaljerede videoforklaring, som på flere punkter var sammenfaldende med tiltaltes egen forklaring, bevist, at hændelsesforløbet var som beskrevet i anklageskriftet.

Tiltalte var på besøg i familiens hus og traf i den forbindelse den 11-årige pige for første gang. Henset til dette og pigens alder fandt retten, at forholdet i det hele var omfattet af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse.

Straffen blev fastsat til 30 dages fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte skulle udføre samfundstjeneste i 40 timer. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter og fandt det forsvarligt på baggrund af tiltaltes gode personlige forhold at gøre fængselsstraffen betinget.

Tiltalte blev tillige pålagt at betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse til den 11-årige pige.