Gå til sidens indhold

Retten i Herning

31 mar 2022

Retten i Herning

Bøde på 90.000 kr. for overtrædelse af Arbejdsmiljøreglerne

Murervirksomhed straffet med en bøde på 90.000 kr. for overtrædelse af Arbejdsmiljøreglerne

En mindre murervirksomhed i Ikast/Brande Kommune blev torsdag den 31. marts 2022 idømt en bøde på 90.000 kr. for i tre tilfælde at have tilsidesat sikkerhedsregler i bl.a. arbejdsmiljøloven.

Sagen var, at Arbejdstilsynet den 10. marts 2022 kom på tilsynsbesøg på en byggeplads i Herning, hvor virksomheden var i færd med at udføre murerarbejde. Arbejdstilsynet konstaterede, at en murersvend udførte arbejde fra et stillads i en højde af ca. 8,7 meter over jorden uden rækværk, og uden at svenden var iført faldsikring eller anden form for sikkerhedsudstyr. Svenden forklarede, at rækværket var pillet ned, da der skulle transporteres materialer op på stilladset, og at han ikke havde iført sig faldsikringsudstyr, da han hverken havde modtaget instruktion fra virksomheden i det eller vidste, hvor det lå på byggepladsen. En lærling var kravlet under stilladsets dæk for at sætte et hjørnejern i murværket. Da Arbejdstilsynet kom, gik han på stilladsets længde og tværbjælker under dækket i en højde af ca. 7 meter over jorden uden sikkerhedsudstyr. Lærlingen forklarede bl.a., at han var ny og ikke vidste, at han skulle bære sikkerhedsudstyr. Den 4. maj 2022 kom Arbejdstilsynet igen på besøg på byggepladsen. Den samme lærling, som tidligere havde været på stedet under tilsynsbesøget den 10. marts 2022, gik alene i ca. 5 meters højde og var ved at pille stillads ned. Der var ikke rækværk, og han var ikke sikret på anden måde mod fald. Han forklarede, at han havde fået instruktion, men at ingen den dag havde fortalt ham, hvordan han skulle sikre sig mod nedstyrtning.

Virksomheden anførte, at der var faldsikringsudstyr til stede på byggepladsen, og at de ansatte vidste, hvordan man skulle sikre sig, og at der var givet de fornødne instruktioner.

Retten fandt, at virksomheden ikke havde truffet effektive foranstaltninger for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og anførte bl.a., at det ikke er tilstrækkeligt, at virksomheden mener, at de ansatte ved, hvordan de skal sikre sig. Der skal være givet instruktion, og der skal være udstyr til stede på arbejdspladsen.

Virksomheden blev straffet med en bøde på 90.000 kr. Bøden var sammensat sådan, at der i overensstemmelse med fast praksis blev udmålt en grundbøde på 20.000 kr. per forhold, og et tillæg på 10.000 kr. per forhold, da der forelå skærpende omstændigheder, derved at arbejdet havde fremkaldt fare for personskade.

Sagen har rettens j.nr. SS 3863/2021