Gå til sidens indhold

Retten i Herning

13 apr 2022

Retten i Herning

21- årig mand fundet skyldig i forsøg på grov vold mod polititjenestemænd

21-årig mand fundet skyldig i forsøg på grov vold mod polititjenestemænd i december 2021 i Hammerum.

Sagsnummer: SS 441/2022

 

Den 21-årige mand var tiltalt for i december 2021 i Hammerum at have angrebet 6 polititjenestemænd – herefter angivet P1-P6 - med genstande, samt at have forsøgt at udøve vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, idet den 21-årige mand først gik direkte mod P1 og P2, mens han fægtede med en kniv mod dem, derefter antændte han et kanonslag og kastede det mod P1, P3 og P4, hvorefter kanonslaget sprang, og til sidst gik tiltalte direkte mod P5 og P6 med en kniv foran sig for at stikke dem.

 

Den 21-årige mand var tillige tiltalt for under skærpende omstændigheder som tidligere straffet for vold og trusler, at have besiddet en kniv med en bladlængde på 25 cm, og for at have besiddet 4 kanonslag.

 

Den 21-årige mand nægtede sig skyldig i forsøget på vold og besiddelse af kniven, men erkendte sig skyldig i besiddelsen af kanonslagene. På baggrund af vidneforklaringerne blev den 21-årige mand imidlertid fundet skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

 

Straffen blev fastsat til 10 måneders fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen i formildende retning vægt på den sindstilstand, som den 21-årige mand ifølge de afgivne forklaringer, var i.