Gå til sidens indhold

Retten i Herning

29 apr 2022

Retten i Herning

77-årig mand fundet skyldig i påkørsel af cyklist

77-årig mand fundet skyldig i påkørsel af cyklist og kørsel uden kørekort i Kibæk i august 2021

Sagsnummer: SS 99-4474/2021

Den 77-årige mand var tiltalt for i august 2021 at have ført personbil med tilkoblet campingvogn ved Kibæk uden at have sikret sig, at overhaling kunne ske uden fare, herunder særligt, at den vognbane, hvor overhalingen skulle foregå, på en tilstrækkelig lang strækning var fri for modkørende, idet han i venstrekurve påbegyndte overhaling af cyklist, hvorefter han kørte tilbage mod egen vognbane på grund af modkørende færdsel, hvorved han påkørte cyklisten, der blev skubbet i grøften, med personskade til følge. Den 77-årige mand var tillige tiltalt for at have ført bilen uden at have erhvervet kørekort, idet hans midlertidige kørekort var udløbet.

Den 77-årige mand nægtede sig skyldig. Retten fandt det imidlertid på baggrund af vidneforklaringer bevist, at den bagerste del af campingvognen, som tiltalte førte, ramte cyklisten på skulderen i forbindelse med, at tiltalte trak tilbage i egen vognbane, hvorefter cyklisten væltede ud i rabatten og pådrog sig personskade. Retten fandt det herefter bevist, at tiltalte havde ført bilen uden at sikre sig, at overhaling kunne ske uden fare, idet han havde påkørte cyklisten. Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte kørte tilbage i egen vognbane på grund af modkørende færdsel.

Retten lagde efter tiltaltes egen forklaring til grund, at tiltaltes midlertidige kørekort gældende fra august 2020 var udløbet, og at tiltalte var klar over dette. Retten fandt det bevist, at tiltalte ikke havde fornyet sit kørekort, og at han dermed var skyldig i at have ført bilen uden at have førerret. Retten fandt ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at tiltalte havde vanskeligt ved at finde tider til at forny sit kørekort.

Straffen blev fastsat til en bøde på 3.500 kroner og en betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte ved færdselsuheldet havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.