Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 jun 2022

Retten i Herning

19-årig mand fundet skyldig i tyveri

19-årig mand fra Ringkøbing er den 25. maj 2022 fundet skyldig i, som ansat i en butik i Ringkøbing, at have begået tyveri ved forskellige ekspeditioner

Sagsnummer: SS 99-4609/2021

Den 19-årige mand var tiltalt for i december 2020 og januar 2021, som ansat ungarbejder i en butik i Ringkøbing, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have stjålet hovedsageligt cigaretter og enkelte øvrige varer fra butikken, idet tiltalte ved i alt 26 ekspeditioner undlod at modtage betaling for varerne, men alligevel udleverede dem til et ukendt antal medgerningsmænd, hvorved de ukendte medgerningsmænd modtog en samlet uberettiget vinding på 6.336,65 kroner.

Den 19-årige mand nægtede sig skyldig og forklarede for retten, at han i den pågældende periode var presset, idet hans chef forlangte, at han skulle arbejde meget ved siden af, at han gik i skole, og at han ikke bevist havde ladet cigaretter eller andet gå videre til kunder uden betaling, men at han ikke kunne afvise, at han ved en fejl var kommet til at afvise køb, fordi han var træt eller uopmærksom.

Retten fandt på baggrund af videoovervågning sammenholdt med de foreviste forespørgsler på boner, at tiltaltes forklaring om, at der havde været tale om ubeviste fejl, måtte tilsidesættes som utroværdig. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at der flere gange meget tæt på hinanden og delvist til samme persongruppe var solgt adskillige cigaretter, hvor købene i det hele blev afvist, og at der næsten intet var betalt. Den 19-årige mand blev herefter fundet skyldig i tyveri, dog alene for 3-4 tilfælde.

Straffen blev fastsat til 7 dages fængsel. Straffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der havde været tale om tyveri fra arbejdsplads, det begrænsede omfang af tyverier samt tiltaltes unge alder og personlige forhold i øvrigt, herunder at han var psykisk presset i perioden.

Den 19-årige mand modtog dommen.