Gå til sidens indhold

Højesteret

17 aug 2021

Højesteret

Om skriftlig behandling af ankesag

Ankesag kunne afgøres uden mundtlig forhandling

Sag BS-18620/2021-HRJ

Kendelse afsagt den 13. august 2021

Tryg Forsikring A/S
mod
Ankestyrelsen

 

I en ankesag om arbejdsskadesikring mellem et forsikringsselskab og Ankestyrelsen afsagde Østre Landsret kendelse om, at sagen kunne afgøres uden mundtlig forhandling. Landsretten anførte, at der var tale om en afgrænset juridisk problemstilling, hvor parterne var enige om sagens faktiske omstændigheder, og hvor der ikke skulle være bevisførelse for landsretten.

Forsikringsselskabet havde protesteret mod, at sagen blev afgjort på skriftligt grundlag, og anførte for Højesteret navnlig, at der var tale om en principiel og kompleks juridisk problemstilling, der ikke var egnet til at blive afgjort uden mundtlig forhandling.

Højesteret fandt, at der med retsplejelovens § 387, stk. 1, nr. 3, var overladt et betydeligt skøn til retterne, og at der efter sagens oplysninger ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-18620/2021