Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

24 jun 2021

Retten i Holstebro

Mand dømt til anbringelse i nævningesag

Domfældelse for 136 forhold førte til anbringelse på institution for personer med videregående psykiske handicap med mulighed for overførsel til sikret afdeling.

En 26-årig mand er ved Retten i Holstebro fundet skyldig i 136 forhold. De fleste forhold vedrørte bedrageri og databedrageri, men der var også forhold vedrørende vold, brandstiftelse og hacking.

Sagen blev behandlet som nævningesag, fordi anklagemyndigheden krævede dom til anbringelse på institution.

Der var forud for sagen indhentet en mentalundersøgelse og en udtalelse fra Retslægerådet, som begge vurderede, at tiltalte som udgangspunkt ikke kan straffes med fængsel. Begge anbefalede i stedet anbringelse på institution for personer med videregående psykiske handicap med mulighed for overførsel til sikret afdeling som mest formålstjenlig til at imødegå en høj risiko for fremtidig kriminalitet. Tiltalte er lettere mentalt retarderet og har store vanskeligheder ved at klare hverdagens gøremål, er umoden, impulsiv og irritabel, men er samtidig god til at memorere andres personlige oplysninger og til at anvende it.

Tiltalte er i 2015 for ligeartet kriminalitet idømt en behandlingsdom med tilsyn af kommunen, således at han skulle efterkomme kommunens bestemmelser om ophold og arbejde, og således at kommunen kunne træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Længstetid for dommen var 5 år. I 2018 blev dommen ændret til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og i 2020 blev længstetiden forlænget med 2 år. Disse skærpelser skete for at forebygge ny kriminalitet.

Forholdene, som var til pådømmelse under nævningesagen, var begået i 2014 og 2016-2019.

Tiltalte blev frifundet for forholdene begået i 2014, fordi retten vurderede, at disse forhold var forældede. Anklagemyndigheden påstod efter bevisførelsen frifindelse i 4 andre forhold. En enig nævningeret fandt tiltalte helt eller delvist skyldig i de resterende 136 forhold, og fulgte påstanden om dom til anbringelse på institution for personer med videregående psykiske handicap med mulighed for overførsel til sikret afdeling. Henset til at tiltalte blandt andet blev dømt for brandstiftelse, blev der ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 23. juni 2021. Rettens journalnummer er SS 44637/2020