Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

25 sep 2020

Retten i Kolding

Vejledning om oprettelse af andre former for testamenter

Her kan du læse mere om vidnetestamente

Nedenfor følger derfor en vejledning om oprettelse af henholdsvis vidnetestamente og nødtestamente. 

 

 

Vidnetestamente

Et vidnetestamente skal være skriftligt.

Du skal være meget omhyggelig med affattelsen og herunder det formelle. Hvis der i forbindelse med dødsboskiftet bliver uenighed om vidnetestamentet, er det den arving, der vil påstå, at det skal gælde, der har bevisbyrden for, at det er gyldigt.

Testamentet skal være tydeligt dateret.

Det skal underskrives eller vedkendes overfor to vidner, der skal være til stede samtidigt. Vidnerne skal underskrive testamentet straks efter, at du selv har underskrevet eller vedkendt det.

Testamentsvidnerne skal ved deres underskrift afgive erklæring om

  • deres stilling og bopæl

  • tid og sted for deres underskrift på testamentet

  • at de ved testators underskrift eller vedkendelse har været samtidigt til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og om

  • testator fornuftsmæssigt var i stand til at oprette testamente

Hvis der foreligger andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed, skal testamentsvidnerne også afgive erklæring om dem.

Du kan ikke være testamentsvidne, hvis du er under 18 år, eller hvis du ikke forstår betydningen af dine ovenstående opgaver som testamentsvidne.

Du kan heller ikke være testamentsvidne, hvis du er begunstiget i testamentet, hvis nogle af dine nærstående er begunstiget, eller hvis du har en særlig interesse i den eller de begunstigelser, der er bestemt i testamentet. Du kan i det hele taget ikke være testamentsvidne, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnende til at vække tvivl, om du kan være det.

Du skal være opmærksom på, at et vidnetestamente ikke er registreret noget sted. Du bør derfor overveje, hvordan du sikrer dig, at testamentet til sin tid bliver kendt af skifteretten.

Reglerne om vidnetestamenter står i arvelovens § 64.

Nødtestamente

Hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, kan du oprette et nødtestamente.

Der er ingen formkrav til, hvordan nødtestamentet skal oprettes. Det kan ske ved at skrive på et stykke papir eller andet materiale, indtale en besked, eller optage en video, men det kan have en bevismæssig værdi, at det er underskrevet og tydeligt dateret.

Svagheden ved et nødtestamente vil ofte være, at det kan være vanskeligt senere at fastslå, om det er ægte. Det kan også ske, at testamentet bliver overset, da det ikke er registreret nogen steder.

Det vil derfor være formålstjenligt så vidt muligt at forsøge at fastlægge for andre, at det er oprettet, og at det er dig selv, der har oprettet det. Det kan for eksempel ske derved, at du sender det til en nærstående eller til en advokat fra din egen e-Boks eller på anden mulig betryggende måde.

Det kan også være vigtigt, at du beskriver, hvorfor du er nødt til at oprette testamente på denne måde.

Om der foreligger en nødsituation, vil afhænge af en konkret vurdering.

Det vil for eksempel klart være en nødsituation, hvis du er ombord på et fly, der er ved at styrte ned, eller på en redningsbåd på havet. Med tanke på den foreliggende situation kan det være en nødsituation, hvis du er isoleret fra andre, og af den grund ikke kan oprette en anden form for testamente. Det er muligt, at det kan være en nødsituation, hvis du er en ældre eller på anden måde udsat medborger, der ikke kan eller tør forlade dit hus på grund af smittefaren, men det vil igen afhænge af en konkret vurdering.

Du skal være opmærksom på, at et nødtestamente bortfalder 3 måneder efter, at du ikke længere er forhindret i at oprette et andet testamente. Du skal derfor oprette en anden form for testamente, så hurtigt som forholdene tillader det.

Reglerne om nødtestamenter står i arvelovens § 65.