Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

28 sep 2021

Retten i Kolding

Nye retsafgifter den 1. oktober 2021

En ny retsafgiftslov (lov nr. 425 af 16. marts 2021) træder i kraft den 1. oktober 2021 og erstatter den hidtidige.

Den nye lov gælder for sager, der anlægges den 1. oktober 2021 og derefter. Loven har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter, og den ændrer retsafgifterne på alle sagsområder.

Med ændringen af reglerne bliver der et sammenfald af retsafgifter indenfor flere sagsområder, og sondringen på beløb vil ikke længere være mulig for rettens kasserer i forbindelse med identifikation af et modtaget beløb i forhold til en modtaget sag. En retsafgift på 750 kr. gælder således eksempelvis for flere sagstyper.

For at undgå, at rettens kasse går i stå på grund af problemer med at sagshenføre indbetalinger, er det meget vigtigt, at følgende fremgår af indbetalingens meddelelsesfelt:

  • Indbetalerens navn og eventuelt eget sags-/journalnummer
  • Eventuel modparts navn (i skiftesager afdødes navn)
  • Sagstype og/eller afdeling af retten; Fogedretten (herunder tvangsauktion), skifteretten eller civilretten
  • Rettens sagsnummer (ved verserende sager)

Her er en kort oversigt over de væsentligste af de nye regler om og satser for retsafgifter: