Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

11 nov 2021

Retten i Næstved

To brødre dømt for besiddelse af skydevåben og hash

Dom afsagt: 11. november 2021

To mænd, A 28 år og B 27 år, er ved nævneting den 11. november 2021 dømt skyldige i besiddelse af sky-devåben, overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

To mænd, A 28 år og B 27 år, er ved nævneting i dag dømt skyldige i besiddelse af skydevåben, overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

Mændene blev stoppet af politiet den 25. januar 2021 i en bil, hvor der var hash, skunk og cannabisolie, kontanter og poser, der typisk bruges ved hashhandel. Ved ransagning i det hus, hvor mændene delte 1. salen, blev fundet mere hash og skunk, udstyr til dyrkning af skunk og et større pengebeløb. Retten fandt det bevist, at mændene besad hashen mv. med henblik på videreoverdragelse (salg), og at de havde solgt hash mv. svarende til de pengebeløb, der blev fundet.

Ved ransagningen blev der på et loft over mændenes værelser fundet 3 rifler, 1 haglgevær og en pistol med tilhørende ammunition og to styrerammer, der udgør en væsentlig del af halv- eller fuldautomatiske rifler. Der blev fundet flere dele til skydevåben på As værelse, ligesom der også blev fundet ammunition i et skur tæt på huset. På As computer blev der fundet internetsøgninger om skydevåben og om, hvordan man fremstiller dele til skydevåben. A havde erkendt at have anskaffet skydevåbnene og våbendelene men nægtet, at det var omfattet af straffelovens § 192 a. B havde nægtet at have kendt til skydevåbnene, og oplyste, at han troede, at våbendelene skulle bruges til hardball-våben. Bs dna blev fundet på en de styrerammer, der var gemt på loftet sammen med skydevåbnene og ammunitionen.

Retten fandt, at begge mænd var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Retten lagde blandt andet vægt på de to mænds indbyrdes forhold, herunder at de var brødre, boede samme sted og samarbejdede om salg af hash, at der var tale om 5 funktionsdygtige skydevåben med ammunition, der var opbevaret på et uaf-låst loft over mændenes værelser, og at begge mænd var tidligere dømt for besiddelse af skydevåben.

A blev også fundet skyldig i at have forsøgt at fremstille et funktionsdygtigt skydevåben, tyveri af dæk og fælge og besiddelse og salg af hash i november 2020.

A blev straffet med fængsel i 5 år. B blev straffet med fængsel i 6 år, som omfattede en reststraf fra en tidligere dom for samme type kriminalitet.

Dommen er afsagt den 11. november 2021.

 

SS-4518/2021-NAE