Gå til sidens indhold

På denne side kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål om brugen af Skifteportalen via minskiftesag.dk.

Pårørende, kontaktpersoner og bobestyrere

Hvornår skal jeg bruge Skifteportalen?

Domstolenes skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter.

For afdøde bosat i en af fem retskredse, der har været omfattet af pilotforløbet for Skifteportalen, er skæringsdatoen den 4. oktober 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. For afdøde, der er gået bort før de anviste skæringsdatoer, håndteres krav m.v. som hidtil, hvilket vil sige via en e-mail til skifteretten i den tilhørende retskreds.

Er du i tvivl om, hvilken retskreds, du skal kontakte, kan oplysninger om den tilhørende skifteret findes på domstol.dk ud fra afdødes adresse.

Find ret på domstol.dk via dette link.

Jeg er kontaktperson i et dødsbo. Hvornår får jeg adgang til boet på Skifteportalen?

Du vil få adgang til boets detaljer på Skifteportalen, når boet er udleveret i skifteretten. Når du modtager skifteretsattesten, vil der være medsendt et følgebrev, hvori det er angivet, at du inden for 24 timer vil få adgang til Skifteportalen.

Hvem får adgang til at se boets detaljer på Skifteportalen?

Det er kun boets kontaktperson eller bobestyrer, der får adgang til at se boets detaljer, herunder alle registreringer, på Skifteportalen.

Hvad er et proklama? Hvad betyder det, hvis proklamafristen er udløbet?

Bortset fra ved dødsboer med meget lille værdi, som afsluttes med boudlæg, vil skifteretten indrykke en annonce i Statstidende i forbindelse med bobehandlingen. 

Annoncen kaldes også “proklama” og efterlyser folk eller virksomheder, som den afdøde har gæld til. Når proklamaet er offentliggjort i Statstidende, har eventuelle kreditorer en frist på otte uger til at opgøre og indsende deres krav til boet. 

Gæld til Skattestyrelsen og gæld med lovlig pant er undtaget fra fristen, men andre kreditorer mister som hovedregel retten til at få penge udbetalt af boet, hvis de ikke sender deres krav inden for fristen.

Hvad er min opgave som kontaktperson i forhold til de krav, der er registreret på Skifteportalen?

Det er din opgave som kontaktperson at sørge for betaling af de krav, der er registreret (rettidigt) på Skifteportalen. Hvis du har brug for dokumentation fra en kreditor vedrørende et krav, for at kunne vurdere kravets gyldighed, er det også din opgave at skaffe den.

Bemærk, at der i dødsboer med meget lille værdi, som afsluttes med boudlæg, er særlige regler for, hvilke krav der skal dækkes, da du som kontaktperson i udgangspunktet ikke hæfter for afdødes gæld. 

Hvad er min opgave som kontaktperson i forhold til de tilgodehavender, der er registreret på Skifteportalen?

Det er din opgave som kontaktperson at kontakte debitor for at aftale, hvortil de kan udbetale boets tilgodehavende. Nogle debitorer har allerede udbetalt boets tilgodehavende. Hvis det er tilfældet, er beløbet som regel blevet indsat på afdødes NemKonto.

Hvad er min opgave som kontaktperson i forhold til de effektfortegnelser, der er registreret på Skifteportalen?

Det er din opgave som kontaktperson at afhente de ejendele (også kaldet effekter), som ligger opbevaret hos fx sygehuset eller politiet. Bemærk, at der ofte kræves forudgående aftale, inden ejendelene kan afhentes. Du kan desuden forvente krav om forevisning af skifteretsattest og eventuelle skiftefuldmagter.

Hvad er min opgave som kontaktperson i forhold til de forespørgsler, der er registreret på Skifteportalen?

Du kan forvente at blive kontaktet direkte af dem, der har sendt en forespørgsel til boet. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget, før dette sker.

Bemærk, at ikke alle forespørgsler godkendes af skifteretten. Afviste forespørgsler får en status som ”Afvist” og vil derfor ikke få dine kontaktoplysninger. Hvis du alligevel gerne vil i kontakt med disse, skal du derfor selv tage kontakten. 

Kreditorer, debitorer, sygehuse, politi eller øvrige

Hvornår skal jeg bruge Skifteportalen?

Domstolenes skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter.

For afdøde bosat i en af fem retskredse, der har været omfattet af pilotforløbet for Skifteportalen, er skæringsdatoen den 4. oktober 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. For afdøde, der er gået bort før de anviste skæringsdatoer, håndteres krav m.v. som hidtil, hvilket vil sige via en e-mail til skifteretten i den tilhørende retskreds.

Er du i tvivl om, hvilken retskreds, du skal kontakte, kan oplysninger om den tilhørende skifteret findes på domstol.dk ud fra afdødes adresse.

Find ret på domstol.dk via dette link.

Jeg er i tvivl om min kunde er gået bort. Hvad gør jeg?

Du har mulighed for at søge efter afdøde personer på Skifteportalen. Hvis personen ikke er gået bort, vil denne ikke komme frem i søgeresultatet.

Du kan søge på afdødes CPR-nummer eller på afdødes navn og adresse. Hvis du vil søge på afdødes navn og adresse er det nødvendigt, at du kender afdødes for- og efternavn samt hele adressen.

Hvor lang tid går der fra dødsfaldet, til boet er oprettet på Skifteportalen?

Dødsboet fremgår af Skifteportalen inden for få dage efter, at dødsfaldet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Jeg har et krav til en afdød. Hvordan opretter jeg mit krav på Skifteportalen?

Når du har søgt afdøde frem, kommer du ind på boet. Her klikker du på knappen ”Anmeld et krav”, hvorefter du kan indtaste oplysninger om kravets størrelse, om du har sikkerhed for kravet osv. Anmeldelsen af krav sker i tre trin og slutter med en kvittering.

Hvad er et proklama? Hvad betyder det, hvis proklamafristen er udløbet?

Bortset fra ved dødsboer med meget lille værdi, som afsluttes med boudlæg, vil skifteretten sætte et proklama i Statstidende i forbindelse med bobehandlingen.

Et proklama er en annonce, der efterlyser folk eller virksomheder, som den afdøde har gæld til. Når proklamaet er offentliggjort i Statstidende, har eventuelle kreditorer en frist på otte uger til at opgøre og indsende deres krav til boet.

Gæld til Skattestyrelsen og gæld med lovlig pant er undtaget fra fristen, men andre kreditorer mister som hovedregel retten til at få penge udbetalt af boet, hvis de ikke sender deres krav inden for fristen.

Afdøde har penge til gode hos mig. Hvordan opretter jeg boets tilgodehavende på Skifteportalen?

Når du har søgt afdøde frem, kommer du ind på boet. Her klikker du på knappen ”Registrer et tilgodehavende”, hvorefter du kan indtaste oplysninger om tilgodehavendets størrelse, om du allerede har udbetalt beløbet osv. Registreringen af tilgodehavendet sker i tre trin og slutter med en kvittering.

Jeg vil gerne vide, hvem der er kontaktperson i et dødsbo. Hvordan finder jeg ud af det?

Hvis du ikke har et økonomisk udestående med afdøde og heller ikke opbevarer afdødes ejendele efter dødsfaldet, men alligevel ønsker boets kontaktperson oplyst, så kan du oprette en forespørgsel. Det kan være, hvis du vil i kontakt med boets kontaktperson for at drøfte opsigelse eller forlængelse af forsikringer/abonnementer, eller hvis du er interesseret i at købe afdødes ejendom. Der kan også være andre grunde til at oprette en forespørgsel.

Når du har søgt afdøde frem, kommer du ind på boet. Her klikker du på knappen ”Opret en forespørgsel”. Du skal angive din retlige begrundelse til at få oplysningerne. Oprettelsen af en forespørgsel sker i tre trin og slutter med en kvittering. 

Fælles for alle forespørgsler er, at skifteretten vil vurdere forespørgers retlige interesse i at få oplysningerne. Hvis du ikke vurderes at have en retlig interesse, vil du ikke få oplysningerne om kontaktpersonen. Kontaktpersonen vil kunne se, at du har sendt en forespørgsel. 

Jeg er i besiddelse af ejendele, som tilhører afdøde. Hvordan registrerer jeg det på Skifteportalen?

Når du har søgt afdøde frem, kommer du ind på boet. Her klikker du på knappen ”Oplys om effekter”, hvorefter du kan indtaste oplysninger om de ejendele, du opbevarer. Registreringen af en effektfortegnelse sker i tre trin og slutter med en kvittering.

Jeg har udlånt en genstand til afdøde. Hvordan registrerer jeg det på Skifteportalen?

Når du har søgt afdøde frem, kommer du ind på boet. Her klikker du på knappen ”Opret en forespørgsel”. Du skal angive din retlige begrundelse til at få oplysningerne, her vælger du “Tilbagelevering af effekter”. I bemærkningerne eller ved upload af bilag skal du angive yderligere informationer om dit udlån. Oprettelsen af en forespørgsel sker i tre trin og slutter med en kvittering.

Fælles for alle forespørgsler er, at skifteretten vil vurdere forespørgers retlige interesse i at få oplysninger om boets kontaktperson. Hvis du ikke vurderes at have en retlig interesse, vil du ikke få oplysningerne om kontaktpersonen. Kontaktpersonen vil kunne se, at du har sendt en forespørgsel. 

Skal krav om løbende forbrug (el, vand og varme mv.) anmeldes via Skifteportalen?

Når der er tale om løbende betalinger, bør kreditor opgøre kravet frem til dødsdagen. Krav, der opstår efter dødsdagen er boomkostninger* og afvises som udgangspunkt ikke. Når proklama er indrykket i Statstidende, skal man dog huske at rette henvendelse til boet (dette sker via Skifteportalen eller direkte kontakt til kontaktperson eller bobestyrer) og spørge, om boet ønsker at indtræde i aftalen. Hvis boet ikke ønsker at indtræde i aftalen, skal kravet opgøres endeligt og anmeldes på Skifteportalen, inden den fastsatte proklamafrist.

Hvis boet indtræder i aftalen, kan man aftale med boet, dvs. kontaktpersonen eller bobestyrer, hvordan boet ønsker at modtage de løbende opkrævninger.

* Boomkostninger er omkostninger i boperioden, dvs. fra afdøde er afgået ved døden, og indtil boet gøres op. Det kan fx være omkostninger relateret til aftaler om husforsikring, el og varme, som man vælger at fortsætte. Det kan fx skyldes, at afdøde ejer et hus, der skal sælges, inden boet kan gøres op.

Sidst opdateret: 21. december 2022